Nauka dla Społeczeństwa

22.02.2024
PL EN
23.02.2014 aktualizacja 23.02.2014

Polscy archeolodzy intensyfikują badania w Grecji

Przemiany krajobrazu kulturowego i naturalnego od neolitu do początków epoki żelaza w północnej Grecji przebada Jakub Niebieszczański - doktorant Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu w ramach grantu otrzymanego od Narodowego Centrum Nauki.

To słabo rozpoznany pod względem archeologicznym obszar i zarazem kluczowy rejon w procesie tworzenia się cywilizacji europejskiej i jej ekspansji w głąb kontynentu.

„Wspólnie z greckim partnerem – Uniwersytetem Arystotelsa w Salonikach, oraz z pracownikami École française d\'Athènes, mam zamiar przeprowadzić interdyscyplinarne badania, zmierzające do rekonstrukcji środowiska, w jakim rozwijały się społeczności ludzkie w dolinie rzeki Anthemountas. Interesuje mnie to, w jaki sposób przyroda wpływała na model pradziejowego osadnictwa, a także jak osadnictwo przyczyniało do zmian środowiskowych” – wyjaśnia Niebieszczański, który z wykształcenia jest zarówno archeologiem, jak i geologiem.

W tym celu zastosowane zostanie szerokie spektrum metod badawczych, głównie z dziedziny nauk przyrodniczych. W czasie badań terenowych pobranych zostanie szereg rdzeni geologicznych, które zostaną poddane szczegółowym analizom laboratoryjnym pod kątem występowania w nich szczątków roślinnych czy składu chemicznego. W ten sposób naukowiec będzie w stanie zrekonstruować środowisko przyrodnicze sprzed tysięcy lat i porównać z danymi płynącymi z wykopalisk archeologicznych. Równolegle do prac terenowych archeolog przeprowadzi kwerendę archiwalną w licznych placówkach badawczych w Europie. Istotnym dopełnieniem będzie rekonstrukcja badanego obszaru wykonania w oparciu o GIS – system informacji geograficznej o charakterze wizualizacyjnym i analitycznym.

„Efekty projektu uzupełnią znaczną lukę dotyczącą obszarów położonych bezpośrednio w sąsiedztwie wschodniej części Zatoki Termajskiej, których badania paleogeograficzne nigdy kompleksowo nie objęły” – przekonuje Niebieszczański.

Rozpoczęty w tym roku, trzyletni projekt realizowany przez młodego naukowca wpisuje się w szersze badania interdyscyplinarne zainicjowane 4 lata temu w ramach Anthemountas Valley Archeological Project (AVAP) przez prof. Janusza Czebreszuka z Pracowni Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu.

Jednak podstawowym problemem przy rozszerzeniu zakresu prac jest brak możliwości prowadzenia samodzielnych projektów – wszystkie polskie badania muszą być realizowane w kooperacji z wybraną instytucją grecką. Podstawowym wymogiem uniezależnienia jest obecność na terenie Grecji własnej szkoły archeologicznej - jednostki naukowej ze stałą i ogólnodostępną siedzibą w Atenach. Stąd bierze się postulat, podnoszony już przez środowisko archeologów polskich, zainteresowanych badaniami w Grecji, by utworzyć jak najszybciej w Atenach Polski Instytut Archeologiczny. O tej inicjatywie serwis Nauka w Polsce informował w 2011 roku.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024