Nauka dla Społeczeństwa

12.04.2024
PL EN
06.12.2013 aktualizacja 06.12.2013

Instytut Historii UAM - historia dla każdego

Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje cykle wykładów, zajęć i warsztatów dla uczniów oraz nauczycieli. Na "Spotkania z historią" przychodzą tu nie tylko licealiści, ale również uczniowie szkół technicznych. Instytut kandyduje - w kategorii Instytucje Naukowe - w IX edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak przekonuje zgłaszający tę kandydaturę prof. dr hab. Kazimierz Ilski, zajęcia otwarte w Instytucie Historii UAM spotykają się z ogromnym zainteresowaniem. Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu szacuje, że każdego roku bierze w nich udział ponad 40 szkół z Wielkopolski. Systematycznie rośnie także liczba uczestników.

W „Powtórce przed …” z 2008 roku wzięło udział 694 uczniów z klas I–III różnego typu szkół ponadgimnazjalnych. Wykładów słuchają nie tylko licealiści, ale również uczniowie szkół o profilu ekonomicznym, łącznościowym, geodezyjno-drogowym, górniczo-energetycznym), w 2010 roku było już ich prawie dwa razy więcej.

"Choć ze względów lokalowych i organizacyjnych byliśmy zmuszeni wprowadzić pewne ograniczenia liczby uczniów z poszczególnych szkół – i tak w roku 2011 w ciągu czterech dni gościliśmy w naszych murach rekordową liczbę 1120 uczestników!" - opowiada prof. Ilski.

Zajęcia otwarte w Instytucie Historii adresowane są głównie do uczniów i nauczycieli wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczą w nich również członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz osoby zainteresowane poznawaniem przeszłości, np. regionaliści, przewodnicy miejscy, animatorzy kultury, doradcy metodyczni.

W latach 2008-2013 odbyło się osiem edycji wykładów połączonych z warsztatami dla nauczycieli historii pod hasłem „Powtórka przed…”. Instytut organizuje konkursy i projekty naukowo-edukacyjne dla uczniów i nauczycieli wybranych szkół, np. we współpracy z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim, Fundacją Rozwoju Miasta Poznania, Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalnym.

Przedsięwzięcia popularyzujące historię w środowisku szkolnym organizują w ramach Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. Józef Dobosz wraz z dr hab. Danutą Konieczką-Śliwińską. Są to autorzy publikacji popularnonaukowych o tematyce historycznej oraz publikacji metodycznych z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej. Należą do redakcji czasopism popularyzujących wiedzę historyczną. Działają w radach programowych muzealnych i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współpracują z Komitetem Okręgowym i Głównym Olimpiady Historycznej.

Przygotowana przez nich oferta popularyzacyjna jest zróżnicowana ze względu na wiek adresata. Historycy omawiają poszczególne epoki, przygotowują syntetyczne ujęcia przekrojowe, prezentują najnowsze badania naukowe i wydarzenia o charakterze rocznicowym. Wykłady inauguracyjne odbywają się zawsze na początku każdego semestru, wykłady otwarte po jednym w każdym miesiącu, pod koniec września jest cykl zajęć kilkudniowych, a pozostałe propozycje odbywają się w terminach ustalonych przez szkoły.

Comiesięcznego wykładu słucha od 100 do 250 osób. Na terenie Instytutu Historii odbywają się też kameralne spotkania, dla 30-50 osób. Przy przedsięwzięciach organizowanych we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, jak np. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu czy Muzeum Archeologiczne w Poznaniu liczba uczestników dochodzi do 90 osób.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024