Nauka dla Społeczeństwa

23.02.2024
PL EN
12.11.2013 aktualizacja 12.11.2013

Blisko 340 mln zł dla naukowców od Narodowego Centrum Nauki

Blisko 340 mln zł otrzymają naukowcy w trzech konkursach Narodowego Centrum Nauki. W piątej edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA finansowanie otrzyma ponad tysiąc projektów z obszaru nauk humanistycznych, nauk o życiu i nauk ścisłych.

We wszystkich trzech grupach nauk - nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce; nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych - dla których wyniki właśnie zostały ogłoszone, złożono ponad 4,5 tys. wniosków, a finansowanie otrzymało ponad tysiąc z nich.

"Ogromną popularnością wśród naukowców cieszył się konkurs OPUS, który skierowany jest do wszystkich naukowców, niezależnie od wieku, posiadanego stopnia naukowego, tytułu czy też etapu rozwoju kariery naukowej"- informuje w przesłanym PAP komunikacie Narodowe Centrum Nauki. Na 523 zakwalifikowane projekty przeznaczono niemal 250 mln zł.

W konkursie PRELUDIUM finansowanie otrzymało 388 projektów o łącznej wartości niemal 40 mln zł. O finansowanie badań mogli ubiegać się naukowcy, którzy znajdują się na początku swojej kariery naukowej i nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. W tej kategorii wnioski najczęściej zgłaszane są przez studentów studiów doktoranckich.

Prawie 54 mln zł NCN przeznaczyło na finansowanie 167 wniosków nagrodzonych w konkursie SONATA. Skierowany jest on do osób mających stopień naukowy doktora od co najwyżej pięciu lat. Badacze mogą ubiegać się o środki finansowe na stworzenie rozwiązania metodologicznego umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań lub zakup nowoczesnej aparatury.

"Najwyższy współczynnik sukcesu – na poziomie 26 proc. – odnotowaliśmy w grupie nauk ścisłych i technicznych, co oznacza, że więcej niż co czwarty wnioskujący otrzyma pieniądze na przeprowadzenie zaplanowanych badań. Jednak zarówno w naukach o życiu, jak i naukach humanistycznych współczynnik sukcesu także był wysoki – wyniósł 23 proc." – mówi dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk.

W poszczególnych obszarach badawczych przyznano ponad 63 mln zł dla humanistów, prawie 135 mln zł w grupie nauk o życiu oraz niemal 142 mln zł w naukach ścisłych i technicznych.

Najwyższe finansowanie w grupie nauk ścisłych i technicznych - ponad 1,8 mln zł - otrzymał projekt zespołu dra hab. Macieja Sawickiego z Instytutu Fizyki PAN.

W grupie nauk o życiu rekordowe pod względem wysokości finansowania są badania prowadzone przez dra hab. Macieja Siedlara z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poprowadzi projekt badawczy za niemal 1,5 mln zł.

W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce największe finansowanie przyznano projektowi dr hab. Joanny Błaszczak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Na realizację badań przeznaczono ponad milion zł.

Wszystkie trzy projekty nagrodzono w konkursie OPUS.

Pełna lista laureatów konkursów we wszystkich trzech grupach nauk jest dostępna na stronie: http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-11-08-wyniki-konkursow.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024