Nauka dla Społeczeństwa

15.04.2024
PL EN
17.08.2017 aktualizacja 17.08.2017

155 mln zł od NCBR na studia doktoranckie

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

155 mln zł przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Nabór do drugiej edycji konkursu w ramach projektu "Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich" ruszy 18 września i potrwa do 20 października - poinformowało w środę NCBR.

Wnioski o dofinansowanie w ramach projektu "Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich" mogą składać szkoły wyższe - zarówno publiczne, jak i niepubliczne - jak również jednostki naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Dofinansowane projekty będą trwały od 24 do 60 miesięcy, obejmując tym samym pełen cykl kształcenia na studiach III stopnia. Jak zapowiada NCBR, średnia wartość projektu na jednego uczestnika może sięgnąć nawet 135 tys. zł.

Programy studiów doktoranckich, które będą realizowane w ramach projektu, muszą być opracowane w oparciu o modele wypracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie "Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach".

W zakresie merytorycznym projekty mogą obejmować wyłącznie działania mające na celu stworzenie i realizację wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, które są realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych elementów: interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym; międzynarodowe programy studiów doktoranckich (realizowane przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi); programy studiów doktoranckich kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, które wspierają innowacyjność kraju i zapewniają możliwość komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Wyniki pierwszej edycji konkursu na "Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich" zostały ogłoszone w lipcu br. 47 projektów uzyskało w nim dofinansowanie na łączną kwotę 115 mln zł. Najwyższe granty otrzymały: AGH na projekt pt. Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie "Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej" oraz Politechnika Gdańska na projekt "Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym". Każdy z tych programów uzyskał prawie 10 mln zł dofinansowania.

Konkurs "Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich" realizowany jest w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ncbr.gov.pl

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024