Nauka dla Społeczeństwa

22.04.2024
PL EN
16.08.2017 aktualizacja 16.08.2017

Po 1,5 mln zł czeka na projekty dot. dziedzictwa niepodległościowego Polski

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Nawet po 1,5 mln zł mogą zdobyć projekty z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i sztuki związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez resort nauki trwa do 10 października.

W konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach nowego programu "Szlakami Polski Niepodległej" finansowanie mogą zdobyć projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz sztuki, które koncentrują się wokół zagadnień dotyczących dziejów ziem polskich od XIX do XXI w.

Jak zapowiada MNiSW, finansowanie pochodzące z programu ma otrzymać nie więcej niż 10 wniosków; jeden projekt może uzyskać maksymalnie 1,5 mln zł.

Projekty zgłaszane do konkursu powinny m.in.: przyczyniać się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad dziejami Polski od XIX do XXI wieku (w tym nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem Kresów); podejmować problematykę dokonań Polski niepodległej, dróg wiodących do niepodległości i czynu niepodległościowego w różnych aspektach naukowych, artystycznych i popularyzatorskich; tworzyć nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą nadać badaniom nad niepodległą Polską nową jakość; wzmacniać świadomość historyczną społeczeństwa polskiego.

W szczególności mogą być to projekty opracowań dokumentacyjnych, edytorskich, translatorskich, słownikowych i bibliograficznych.

Adresatami konkursu są podmioty prowadzące ciągłą działalność w zakresie dokumentowania i upowszechniania wyników badań historii Polski w tym okresie: jednostki naukowe (m.in. uczelnie i instytuty badawcze), biblioteki naukowe oraz podmioty działające na rzecz nauki (w tym muzea). Wsparcie finansowe może być przyznane na okres do pięciu lat. Z programu wyłączone są projekty finansowane z innych środków budżetowych.

Program "Szlakami Polski Niepodległej" ma służyć naświetleniu polskich idei niepodległościowych XIX i XX w, upowszechnieniu i pogłębieniu społecznej wiedzy na temat dróg prowadzących do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz losów Polaków walczących o wolność. Jego bezpośrednim celem jest wsparcie inicjatyw naukowych i artystycznych związanych z zachowaniem i włączeniem w obieg kulturowy polskiego dziedzictwa niepodległościowego.

Nabór wniosków trwa do 10 października br. Więcej informacji na temat konkursu dostępnych jest na stronie internetowej MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/szlakami-polski-niepodleglej-mnisw-oglasza-konkurs-na-stulecie-niepodleglosci.html (PAP)

kflo/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024