Nauka dla Społeczeństwa

04.12.2023
PL EN
29.11.2013 aktualizacja 29.11.2013

Dr Jacek Wierzbicki - archeologia okiem filatelisty

Archeologię można popularyzować w zupełnie niestandardowy sposób - np. pisząc o... znaczkach pocztowych związanych z epoką kamienia. Takiego zdania jest dr Jacek Wierzbicki, twórca serwisu archeofil.pl. To kandydat - w kategorii Naukowiec - w IX edycji konkursu Popularyzator Nauki, organizowanego przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr Wierzbicki pracuje w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo zajmuje się badaniem okre­su neolitu — czyli młodszej epoki kamienia (od ok. 5500 do 2000 r. p.n.e.) na terenie ziem polskich, a w szczególności Pomorza. "Z zamiłowania natomiast jestem filatelistą - pisze o sobie kandydat. - Nic więc dziwnego, że główną pasją stało się dla mnie zbieranie walorów filatelistycznych wiążących się tema­tycznie (...) z antropogenezą i epoką kamienia w Europie" - pisze dr Wierzbicki i wyjaśnia, że tzw. "walorami filatelistycznymi" są nie tylko znaczki pocztowe, ale i m.in. pocztówki czy datowniki.

Kandydat zaznacza, że popularyzowaniem tematyki archeologicznej zainteresował się równolegle z badaniami naukowymi. Początkowo publikował w czasopismach popularnonaukowych takich jak „Archeologia Żywa”, a następnie zacząłem prace umieszczać w internecie, a jako ilustracji używał materiałów filatelistycznych. W ten sposób narodził się serwis www.archeofil.pl, który istnieje już od 10 lat. "prowadzona przeze mnie strona internetowa www.archeofil.pl odwiedzana jest przeciętnie kilkadziesiąt razy dziennie" - zaznacza popularyzator.

Dr Wierzbicki swoje artykuły publikuje w czasopismach popularnonaukowych („Archeologia Żywa”, „Z Otchłani Wieków”) i filatelistycznych („Filatelista”, „Przegląd Filatelistyczny”). Jest również autorem monografii "Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana. Popularyzacja archeologii w filatelistyce", wydanej w Zielonej Górze w 2012 r.

"W ciągu ostatnich sześciu lat ukazało się również 19 moich prac, poruszających wybrane problemy archeologii pradziejowej, antycznej i antropogenezy, w większości opublikowanych w czasopismach filatelistycznych" - zaznacza.

Za opracowanie i opublikowanie w miesięczniku „Filatelista” w latach 2009–2011 cyklu artykułów promujących filatelistykę tematyczną z zakresu archeologii i najstarszych dziejów człowieka dr Wierzbicki otrzymał w 2012 r. medal Polskiego Związku Filatelistów „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych”, a jego książka na Krajowej Wystawie Filatelistycznej w Chorzowie otrzymała w grudniu 2012 roku złoty medal.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023