Ministerstwo Edukacji i Nauki

21.05.2022
PL EN
29.11.2012 aktualizacja 29.11.2012

Ponad 52 mln zł od NCN dla humanistów

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w czwartek wyniki konkursów OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 oraz SONATA BIS 1 w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Na realizację 302 najlepszych projektów przyznano naukowcom ponad 52 miliony złotych.

W sumie w czterech konkursach, we wszystkich grupach nauk, o środki na badania ubiegało się ponad 4 tysiące naukowców. Sfinansowanych będzie ponad 1000 projektów, a środki na to przeznaczone to niemal 350 mln zł.

Wyniki konkursów OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 oraz SONATA BIS 1 w grupach nauk ścisłych i technicznych (ST) oraz nauk o życiu (NZ) ogłoszono już wcześniej - 22 listopada. Nagrodzeni w tamtych dziedzinach naukowcy otrzymać mają w sumie 295,6 mln zł.

"W ocenę jednego zakwalifikowanego do finansowania wniosku w NCN zaangażowanych jest średnio czterech ekspertów na poziomie ocen indywidualnych oraz zespół ekspertów na etapie dyskusji panelowych. Pamiętajmy, że wnioski oceniane są dwuetapowo, a decyzję o kwalifikacji lub odrzuceniu podejmuje za każdym razem kolegialnie cały zespół. Mam nadzieję, że dzięki takim mechanizmom, znów udało nam się wybrać najlepszych naukowców i sfinansować naprawdę wartościowe badania" – podkreśla dyrektor Narodowego Centrum Nauki, prof. Andrzej Jajszczyk.

Jak w przesłanym PAP komunikacie poinformowała Magdalena Duer-Wójcik z NCN, w tym roku po raz pierwszy ogłoszone zostały wyniki SONATY BIS – konkursu, w którym można zgłaszać projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Pierwsza edycja tego konkursu była adresowana do naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS) finansowanie otrzyma 19 projektów na łączną kwotę ponad 10,5 mln zł.

Humaniści tradycyjnie najwięcej wniosków złożyli w konkursie OPUS 3. Mogli ubiegać się w nim o finansowanie każdego rodzaju projektu badawczego, również przewidującego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Eksperci NCN wybrali 136 projektów, których kierownicy otrzymają w sumie ponad 27 mln zł na realizację zaplanowanych badań.

W konkursie PRELUDIUM 3 przyznawano środki dla projektów kierowanych przez naukowców bez stopnia doktora. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce środki w wysokości niemal 8 mln zł otrzymało 114 wniosków.

SONATA 3 jest konkursem na projekty badawcze, w którym można starać się o środki na stworzenie rozwiązania metodologicznego umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań lub zakup nowoczesnej aparatury. Mogą w nim brać udział osoby posiadające od co najwyżej 5 lat stopień naukowy doktora. W tej edycji konkursu SONATA sfinansowane zostaną 33 projekty, na kwotę ponad 6,5 mln zł.

Wśród humanistów oraz przedstawicieli nauk społecznych i o sztuce najwięcej pieniędzy, bo ponad 1,4 mln zł otrzyma dr Marcin Szwed z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wraz z zespołem będzie prowadzić badania nad procesem przetwarzania informacji wzrokowej w umiejętności płynnego czytania. Projekt zakwalifikowano do finansowania w konkursie SONATA BIS 1.

W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce o finansowanie ubiegało się 1178 badaczy. Finansowanie w tej grupie otrzymał co czwarty wnioskodawca (25,6 proc.).

We wszystkich konkursach o finansowanie ubiegali się najczęściej badacze zatrudnieni w jednostkach naukowych (821 wniosków) oraz osoby fizyczne (321 wniosków), czyli w przeważającej części doktoranci.

Pełna lista laureatów konkursów w grupie nauk HS, a także ogłoszonych już wcześniej grupach nauk NZ i ST znajduje się na stronie: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-11-21-wyniki-konkursow-st-nz.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022