Nauka dla Społeczeństwa

17.04.2024
PL EN
17.09.2012 aktualizacja 17.09.2012

Innodoktorant tworzy mapy gazu w Bałtyku

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Nad oszacowaniem ilości wydostającego się z dna morskiego gazu cieplarnianego - metanu pracuje Piotr Majewski Morza Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Jego badania pozwolą na stworzenie map występowania metanu w Bałtyku oraz klasyfikację osadów nasyconych gazem.

Mapy te mogą zainteresować firmy z branży turystycznej oraz budownictwa wodnego. Toksyczny gaz o nieprzyjemnym zapachu to problem dla turystyki, a osady gazonośne stanowią zagrożenie dla konstrukcji morskich.

Przy pomocy metod akustycznych można wykryć w Bałtyku osady nasycone gazem, obserwować wypływy metanowe i rozpoznawać różnorodne struktury gazowe w dnie morskim. Badania te Piotr Majewski prowadzi w Pracowni Akustyki Morza IO PAN. Jego rozprawa doktorska jest jedną z nagrodzonych w tegorocznej edycji programu stypendialnego InnoDoktorant organizowanego na Pomorzu. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Zygmunt Klusek.

Mapy osadów nasyconych gazami oraz wypływów gazowych mogą być wykorzystane przez instytucje i firmy połączone z branżą oceanograficzną i hydrograficzną, ekologią i ochroną środowiska strefy nadbałtyckiej. Będą również użyteczne dla branży turystycznej.

„Gaz wypływający z osadów wzdłuż Helu powoduje często wydostawanie się z dna toksycznego siarkowodoru o nieprzyjemnym zapachu. W rejonach turystycznych stanowi to problem” - tłumaczy stypendysta pomorskiego programu wspierania innowacyjnych badań młodych naukowców. Jego zdaniem mapami tego typu mogą być również zainteresowane przedsiębiorstwa związane z budownictwem wodnym. Osady gazonośne mogą bowiem stanowić zagrożenie dla konstrukcji morskich.

Opracowywane algorytmy klasyfikacji sygnałów akustycznych pod kątem zawartości gazu w osadach i wypływu gazu, testowane metodologie i zaprojektowane na potrzeby prac instrumenty pomiarowe mogą być wykorzystane w firmach zajmujących się budową morskiej aparatury badawczej.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024