Nauka dla Społeczeństwa

06.06.2023
PL EN
23.08.2011 aktualizacja 23.08.2011

Archeolodzy badają relikty zamku w Ełku

Archeolodzy przy pracy. Fot. R. Herman
Archeolodzy przy pracy. Fot. R. Herman

<strong>Twierdzę ufundowaną przez wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena, badają wykopaliskowo archeolodzy z firmy ARCH-TECH</strong>. Do dziś nieznane jest precyzyjne rozplanowanie tego średniowiecznego zamku. Prace potrwają do końca sierpnia.

Zamek zlokalizowany jest na wyspie jeziora ełckiego, obecnie połączonej ze stałym lądem mostem od wschodu i groblą od zachodu. Według informacji historycznych, twierdzę wzniesiono na przełomie XIV i XV wieku, jako punkt przygraniczny i ośrodek administracji krzyżackiej.

"O zamku nadal nie wiemy zbyt wiele. Co prawda w 2008 r. ukazała się monografia budowli pióra Jarosława Bacińskiego, ale wnioski dotyczące początkowych faz założenia oparte są głównie na ikonografii i kartografii. Obecne badania, które już teraz rzucają nowe światło na wiele kwestii, związane są z przystosowywaniem obiektu pod kompleks hotelowy" - wyjaśnia Radosław Herman, szef wykopalisk.

Archeologom udało się już ustalić, że najstarszy zamek składał się najpewniej z wieży mieszkalno-obronnej położonej w połowie długości wyspy przy jej południowym brzegu. Część z murów z tego okresu zachowała się w istniejącym do dziś budynku dawnego zespołu więzienia.

"Wyspa zamkowa była o wiele mniejsza w średniowieczu niż obecnie, jej krawędzie w pobliżu wieży były bardzo strome. W rejonie średniowiecznej przeprawy mostowej przy wschodniej krawędzi wyspy znaleźliśmy drewniane umocnienia - palisady" - dodaje archeolog.

Sama wieża była otoczona z trzech stron szeroką i głęboką fosą, która przebiegała w odległości kilku metrów od murów wieży. Jak dotąd naukowcy nie natrafili nigdzie na pozostałości murów obronnych otaczających zamek lub wyspę. Odkryli natomiast ślady wskazujące na liczne przebudowy zamku od XVI wieku. Do najciekawszych znalezionych zabytków należy duży zbiór kafli piecowych z okresu średniowiecza i z czasów nowożytnych.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

agt/bsz

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023