55 projektów ze wsparciem w programie "Nauka dla Społeczeństwa II"

Fot. Adobe Stock
Fot. Adobe Stock

Wsparcie finansowe otrzyma 55 projektów upowszechniających naukę; łączna suma środków przeznaczonych na ten cel to ponad 45,5 mln zł - podało MEiN, informując o rozstrzygnięciu I edycji konkursu w ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa II".

W ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa II" wsparcie finansowe otrzymują projekty, których celem jest budowanie współpracy między podmiotami i jednostkami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej, opracowywanie i implementacja rozwiązań służących społecznościom lokalnym i regionalnym oraz tworzenie modeli teoretycznych obejmujących swoim obszarem zagadnienia społeczne.

"Znamy wyniki rozstrzygnięcia I edycji konkursu w ramach programu +Nauka dla Społeczeństwa II+. Wsparcie finansowe otrzyma 55 projektów. Łączna suma środków przeznaczonych na ten cel to ponad 45,5 mln zł (45 527 224,96 zł)" - podało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Program obejmuje finansowanie projektów badawczych w czterech obszarach: "Doskonałość naukowa", "Nauka dla innowacyjności", "Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość", "Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa".

Jak informuje MEiN, najwyższe wsparcie finansowe otrzymały projekty: Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy na projekt "Siatki centylowe wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciała dzieci i młodzieży w Polsce" (wysokość wsparcia: 2 mln zł), Fundacja Nicolaus Copernicus - projekt "Copernicus 2043" (1 mln 996 tys. zł), Verus Związek Hodowców Zwierząt i Producentów Sektora Rolno-Spożywczego Stowarzyszenie - projekt "Motoryka dzika euroazjatyckiego jako geneza transmisji Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)" (1 mln 960 tys. zł), Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku - projekt "Bioróżnorodność górskich obszarów Podkarpacia wobec wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu" (1 mln 951 tys. zł), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - projekt "Odkryjmy potencjał żywności fermentowanej – od badań naukowych do profilaktyki prozdrowotnej" (1 mln 811 tys. zł).

Warunkiem udziału jest przedstawienie projektu badawczego, którego okres realizacji wynosi maksymalnie 36 miesiące; w którym wysokość dofinansowania ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi nie więcej niż 2 mln zł; który nie obejmuje działań: finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa, wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu; w którym koszty pośrednie nie przekraczają 10 proc. kosztów bezpośrednich dofinansowanych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę; który wskazuje konkretne i weryfikowalne rezultaty.

W programie "Nauka dla Społeczeństwa II" udział mogą wziąć: uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki. (PAP)

Nauka w Polsce, Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ sdd/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera