Nauka dla Społeczeństwa

03.12.2023
PL EN
07.10.2023 aktualizacja 07.10.2023

Spotkałaś/eś niedźwiedzia, wilka, rysia? Pomóż badaczom!

Adobe Stock Adobe Stock

Badacze z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie chcą poznać historie osób, które spotkały wilka, rysia lub niedźwiedzia na wolności. Naukowców interesują okoliczności takich spotkań i emocje, jakie się wtedy pojawiły.

W ramach projektu Bio-obserwator naukowcy z Katedry Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zbierają informacje o różnych typach spotkań ludzi z drapieżnikami. Chodzi o przypadkowe obserwacje dzikich zwierząt, np. spotkanie w lesie w trakcie spaceru, obserwacja zwierzęcia przebiegającego drogę przed pojazdem lub zauważenie zwierzęcia przez okno, w pobliżu zabudowań.

"Ochrona dużych drapieżników w gęsto zaludnionej Europie stwarza potencjał do spotkań ludzi z wilkami, rysiami czy niedźwiedziami. Pomimo że występowanie dużych drapieżników na terenach użytkowanych przez ludzi budzi dużo emocji, to skala oraz charakter tych spotkań pozostają nieznane" - czytamy w informacji przesłanej przez badaczy.

Aby pomóc naukowcom z UR zbadać to zagadnienie, należy wypełnić ankietę online poprzez platformę Bio-obserwator.

"Drapieżniki są zwierzętami budzącymi silne, często skrajne emocje, zatem poszerzenie wiedzy na ich temat jest kwestią kluczową nie tylko z perspektywy funkcjonowania ekosystemów czy populacji zwierząt, ale także mającą istotne znaczenie społeczne" - wyjaśniają przedstawiciele projektu.

Autorzy badań podkreślają, że w zwiększeniu wiedzy na temat interakcji ludzi i drapieżników niezwykle ważny jest udział różnych grup społecznych.

Naukowcy przekonują, że wnioski płynące z badań przy udziale społeczeństwa są niezbędne w zapewnieniu zgodnego współistnienia ludzi z dzikimi zwierzętami.

"Koegzystencja z dziką przyrodą jest aktualnym wyzwaniem, jednak w ogólnym przekazie dominują sensacyjne doniesienia, a nie fakty. Naszym celem jest zebranie możliwie wielu obserwacji w celu opisania rzeczywistego obrazu interakcji ludzi z drapieżnikami" - mówi Izabela Fedyń, koordynatorka projektu.

Odbudowa europejskich populacji dużych drapieżników połączona z ekspansją zabudowy i infrastruktury sprawia, że człowiek i dzikie zwierzęta niejednokrotnie współdzielą przestrzeń. Zdarzają się więc sytuacje, w których drapieżniki pojawiają się w pobliżu człowieka, co w konsekwencji może prowadzić do konfliktów. Emocje i związany z nimi poziom akceptacji społecznej warunkują trwałość populacji zwierząt w świecie zdominowanym przez człowieka. W efekcie, zarządzanie populacjami dużych drapieżników jest przedmiotem stałych dyskusji na szczeblu krajowym oraz europejskim.

Więcej informacji tutaj.

Nauka w Polsce

lt/ bar/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023