Nauka dla Społeczeństwa

28.02.2024
PL EN
09.08.2023 aktualizacja 09.08.2023

Lasy wtórne, powstałe po wyrębie, są bardziej wrażliwe na suszę niż lasy pierwotne

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Wtórne lasy powstałe np. po wyrębie czy wylesieniu są bardziej wrażliwe na suszę niż lasy pierwotne – wynika z badań szwedzkich, które publikuje pismo „Environmental Research Letters”.

Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu w Lund, którzy analizowali, jak susza w 2018 roku wpłynęła na lasy pierwotne i wtórne w Szwecji.

Większość lasów w Szwecji to lasy wtórne, które są lasami gospodarczymi o bardzo małej bioróżnorodności gatunkowej i małym zróżnicowaniu struktury. Tylko niewielki odsetek lasów w tym kraju ma charakter pierwotny, na które człowiek miał ograniczony bezpośredni wpływ.

Naukowcy wykorzystali obrazy satelitarne i mapę pokazujące ponad 300 lasów pierwotnych w Szwecji oraz sąsiadujących z nimi stref buforowych, które składają się z lasów wtórnych i które latem 2018 r. były narażone na te same warunki środowiskowe, w tym na suszę. Aby ocenić stan roślinności w tych ekosystemach, badacze posłużyli się tzw. wskaźnikiem wegetacji.

„Wykorzystaliśmy unikatową mapę lasów pierwotnych w Szwecji, aby sprawdzić, czy susza z 2018 r. wpłynęła na nie w odmienny sposób niż na sąsiednie lasy wtórne. Nasze wyniki wskazują, że lasy wtórne w Szwecji zostały bardziej dotknięte przez suszę niż lasy pierwotne” – powiedział współautor pracy Anders Ahlstroem z Uniwersytetu w Lund. Oznacza to, że są bardziej stabilnymi ekosystemami podczas suszy, niż lasy, które zostały poddane działaniu ludzi, takiemu jak wyrąb, nasadzanie, przekopywanie.

Jak skomentowała konsultantka ds. kartografii i analiz przestrzennych Juliki Wolf, wyniki te rodzą pytanie, co przyczynia się do zaobserwowanych różnic.

“Mogą to być starszy wiek i rozmiary drzew, co skutkuje większą różnorodnością struktury lasu i głębiej sięgającymi korzeniami. Może też odpowiadać za to fakt, że w lasach pierwotnych jest więcej wody prawdopodobnie dlatego, że nie zostały przekopane” – tłumaczyła.

Prace nad zrozumieniem tych różnic są o tyle istotne, że w najbliższym czasie lasy będą coraz częściej narażone na susze.

Badacze przypominają, że lasy pierwotne są rzadkością w Szwecji i ogólnie w Europie. Reprezentują najbardziej nietknięte przez człowieka ekosystemy, jakie przetrwały. Są źródłem informacji o tym, jak natura może funkcjonować bez oddziaływania ludzi oraz jak działania człowieka wpływają na zmiany w środowisku naturalnym. (PAP)

jjj/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024