Nauka dla Społeczeństwa

30.11.2023
PL EN
25.05.2023 aktualizacja 25.05.2023

Lublin/ Brytyjski językoznawca doktorem honoris causa KUL

Lublin, 24.05.2023. Prof. Peter Trudgill podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora hc KUL w Lublinie, 24 bm. Profesor Trudgill jest autorytetem w dziedzinie dialektologii i socjolingwistyki. (wj/doro) PAP/Wojtek Jargiło Lublin, 24.05.2023. Prof. Peter Trudgill podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora hc KUL w Lublinie, 24 bm. Profesor Trudgill jest autorytetem w dziedzinie dialektologii i socjolingwistyki. (wj/doro) PAP/Wojtek Jargiło

Znany brytyjski językoznawca prof. Peter Trudgill otrzymał w środę tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Badacz zwrócił uwagę, że największym wyzwaniem jest obecnie walka z lingwicyzmem, czyli dyskryminacją językową.

Podczas środowej uroczystości laudację wygłosiła prof. Magdalena Charzyńska-Wójcik z Instytutu Językoznawstwa KUL. Oceniła, że prof. Peter Trudgill jest jednym z najwybitniejszych socjolingwistów i dialektologów na świecie. „Pasja i oddanie prof. Trudgilla sprawie równości językowej wykraczają daleko poza działalność akademicką, a jego bezprecedensowe zaangażowanie w promowanie świadomości językowej jest nieustającym źródłem inspiracji” – podkreśliła.

Dodała, że brytyjski badacz jest także podróżnikiem, koneserem życia, miłośnikiem sportu, a także „niezwykłym i wiernym towarzyszem, którego przyjaźni doświadcza od blisko ćwierćwiecza”.

Prof. Peter Trudgill wyraził wdzięczność za nadanie mu tytułu doktora honoris causa KUL i – jak dodał – zrobi wszystko, aby utrzymywać najwyższe standardy w swojej pracy, żeby potwierdzać uzasadnienie tego tytułu.

Wyjaśnił, że zadaniem socjolingwistyki jest badanie języka, którym posługują się ludzie na co dzień. „Naszym celem jest opisywanie i analizowanie języków w tej postaci, w jakiej posługują się nimi użytkownicy, a nie tej, która wynika z czyjegoś osądu na ten temat. Chcemy, aby przykłady, którymi się posługujemy w badaniach były autentyczne, a nie wymyślone przez badaczy” – zaznaczył brytyjski językoznawca.

Podkreślił, że jednym z wyzwań, które muszą podjąć odpowiedzialni ludzie nauki jest walka z lingwicyzmem. „O ile rasizm i seksizm są złem, które należy zwalczać, to ja chciałbym dodać kolejną tezę do tej listy – że lingwicyzm jest zjawiskiem społecznie bardzo szkodliwym. To pojęcie oznacza uprzedzenia wobec ludzi oraz dyskryminację ze względu na język, dialekt, czy akcent, którym mówią. Niezwykle zasmuca fakt, że obecnie lingwicyzm jest w przestrzeni publicznej chyba znacznie bardziej bezkarny niż dyskryminacja na tle rasowym czy płciowym” – ocenił prof. Peter Trudgill, dodając, że niektóre osoby bez wahania krytykują innych za to, że „źle mówią, mają nieładny akcent lub używają niewłaściwych czy niepoprawnych form językowych”.

Profesor Peter Trudgill urodził się w 1943 r. w Norwich w Anglii. Wykształcenie zdobył w King's College w Cambridge oraz na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie w 1971 r. obronił doktorat z językoznawstwa na podstawie rozprawy, która została opublikowana w wydawnictwie Cambridge University Press jako pierwsze studium dialektu miejskiego w Wielkiej Brytanii.

Jest współtwórcą współczesnej dialektologii i socjolingwistyki, autorem 47 książek i kilkuset artykułów naukowych, członkiem wielu prestiżowych stowarzyszeń akademickich oraz komitetów naukowych, skupiających najznakomitszych światowych badaczy. Wykładał w ponad stu uniwersytetach na sześciu kontynentach. Całe życie zawodowe poświęcił nie tylko rozważaniom teoretycznym i wnikliwemu badaniu języka, lecz także aktywnemu propagowaniu koncepcji równości językowej.

W uznaniu zasług dla rozwoju językoznawstwa został wyróżniony najwyższą godnością akademicką doktora honorowego przez sześć uniwersytetów: Uniwersytet w Uppsali, Uniwersytet Wschodniej Anglii w Norwich, Uniwersytet La Trobe w Melbourne, Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver, Uniwersytet Patras w Grecji i Uniwersytet Murcii.(PAP)

Autorka: Gabriela Bogaczyk

gab/ mok/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023