Nauka dla Społeczeństwa

30.11.2023
PL EN
17.05.2023 aktualizacja 17.05.2023

Rusza 10. konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Para uczonych - jedna osoba z Polski i jedna z Niemiec - otrzyma nagrodę COPERNICUS. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z niemiecką fundacją badawczą Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) ogłasza dziesiątą edycję konkursu promującego współpracę badawcza między dwoma krajami.

Wnioski można składać do 12 lipca 2023 - informują przedstawiciele FNP w przesłanym PAP komunikacie.

Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowczyń i naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej. A także mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym, będącym rezultatem tej współpracy w dowolnej dziedzinie nauki, w tym także w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

„Współcześnie, w zależności oczywiście od dyscypliny naukowej, jest bardzo trudno uprawiać naukę w pojedynkę i w izolacji. W wielu dziedzinach współpraca międzynarodowa to jeden z warunków niezbędnych (ale nie wystarczających) do prowadzenia badań na najwyższym poziomie. Dlatego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od lat rozwija programy stymulujące współpracę polskich badaczy z naukowcami z całego świata. Nagroda COPERNICUS to jedna z takich inicjatyw. Cieszymy się, że dzięki niej, od 2006 roku polscy i niemieccy naukowcy mogą wspólnie realizować badania naukowe, których efekty przynoszą korzyść dla nas wszystkich. 10 edycja konkursu o nagrodę COPERNICUS będzie okazją do uhonorowania kolejnych badaczy. Zapraszam do składania nominacji” – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Nagroda COPERNICUS jest przyznawana w drodze konkursu dwóm współpracującym uczonym – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w Niemczech.

Wysokość nagrody wynosi 200 tys. Euro – po 100 tys. dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju polsko-niemieckiej współpracy naukowej.

Do zgłaszania kandydatek i kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Autonominacje także będą rozpatrywane.

Kandydaci muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, być zatrudnieni na uczelni państwowej lub w jednostce naukowej w Niemczech albo w podmiocie należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce oraz być zaangażowani w bieżące projekty badawcze. Organizatorzy szczególnie zachęcają do nominowania kobiet.

Nagroda COPERNICUS jest wspólną inicjatywą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), realizowaną od 2006 roku.

Wyróżnienie nosi imię astronoma Mikołaja Kopernika (1473-1543) i ma na celu podkreślenie bliskiej współpracy badawczej między dwoma krajami. Nagroda jest przyznawana co dwa lata. Dotychczas nagrodzono dziewięć wybitnych tandemów naukowych.

Kandydatów w dziesiątym konkursie o nagrodę COPERNICUS (edycja 2024) zgłaszać można do 12 lipca 2023. Szczegóły na stronie www.fnp.org.pl.

Nauka w Polsce

lt/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023