Nauka dla Społeczeństwa

18.04.2024
PL EN
25.03.2023 aktualizacja 25.03.2023

Lublin/ Survival, bezpieczeństwo radiacyjne i medycyna wśród nowości na uczelniach

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Survival i animacja przyrodnicza, bezpieczeństwo radiacyjne i medycyna znalazły się między innymi wśród nowych kierunków studiów oferowanych przez lubelskie uczelnie w tegorocznym naborze na studia. Elektroniczna rejestracja kandydatów ruszy w kwietniu lub w maju.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje kandydatom podczas tegorocznej rekrutacji kilka nowości, m.in. survival i animację przyrodniczą oraz diagnostykę ekoprzestępczości. Jak przekazała rzecznik UP Monika Jaskowiak, studenci survivalu będą uczyć się m.in. technik przetrwania, rozpoznawania roślin ratowniczych czy zwierząt jadowitych i alergennych, żywienia człowieka i kuchni survivalowej, technik orientacji przestrzennej.

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej prof. Tomasz Mieczan wskazał, że ten nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek wychodzi naprzeciw trendom światowym dotyczącym racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska czy promocji ochrony bioróżnorodności.

„Kierunek odnosi się do strategii, sztuki przetrwania w środowisku naturalnym z wykorzystaniem podstaw wiedzy z zakresu nauk biologicznych – jest to tzw. survival zielony. Przydatność tej wiedzy może być niezwykle ważna w razie wystąpienia np. klęski żywiołowej, jak również organizacji wielu wydarzeń o charakterze komercyjnym” – wyjaśnił cytowany w komunikacie prof. Mieczan. Natomiast studia na kierunku diagnostyka ekoprzestępczości maja przygotować studentów do skutecznej walki z naruszeniami przepisów środowiskowych.

Jak podał Uniwersytet Przyrodniczy, z unijnych danych wynika, że przestępczość związana z wykroczeniami przeciwko środowisku to obecnie czwarta co do wielkości działalność przestępcza na świecie. „Kładziemy szczególny nacisk na zajęcia terenowe, a także zdobycie wielu umiejętności praktycznych w diagnozowaniu przestępstw środowiskowych. Zapewniamy ciekawe praktyki w wydziałach zwalczania przestępczości, straży pożarnej, instytutach ekspertyz sądowych, biurach projektów i ekspertyz przyrodniczych, firmach konsultingowych czy ośrodkach edukacji ekologicznej” – wymieniła rzecznik UP.

Dziewięć nowych kierunków przygotował w tegorocznej rekrutacji na studia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wśród nich jest np. bezpieczeństwo radiacyjne, inżynieria światłowodowa, geoarcheologia. Jak wyjaśniła rzecznik UMCS Aneta Adamska, studia na kierunku bezpieczeństwo radiacyjne pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy z urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie rentgenowskie, jądrowe oraz z izotopami radioaktywnymi.

„Studenci poznają m.in. zasady działania oraz budowę elektrowni jądrowych, zastosowanie promieniowania jonizującego w medycynie oraz przemyśle, procedury ochrony radiacyjnej stosowane w pracy z najnowszymi urządzeniami radioterapeutycznymi i diagnostycznymi, a także zasady bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony personelu i osób z ogółu ludności, które mogą znaleźć się w polu promieniowania jonizującego” – wyjaśniła rzecznik.

Absolwenci tego kierunku będą mogli wykorzystać swoje umiejętności w pracy m.in. w przemyśle: farmaceutycznym (np. w radiofarmacji), spożywczym (np. przy sterylizacji żywości) czy wydobywczym (np. przy poszukiwaniu i identyfikacji złóż paliw jądrowych), w laboratoriach badawczo-rozwojowych w materiałoznawstwie.

Od października br. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ruszy po raz pierwszy kierunek lekarski, na którym przewidziano 60 miejsc. Studenci medycyny odbędą w ciągu sześciu lat ponad 5 tys. godzin zajęć oraz 600 godzin praktyk zawodowych w wybranych instytucjach, z którymi uczelnia zawarła odpowiednie porozumienia, m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Instytucie Medycyny Wsi, Wojskowym Szpitalu Klinicznym. W rekrutacji dla kandydatów z nową maturą pod uwagę będą brane wyniki z biologii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: z chemii, matematyki lub fizyki – również na poziomie rozszerzonym.

Wśród nowych propozycji na Uniwersytecie Medycznym znalazł się m.in. kierunek: produkty farmaceutyczne i kosmetyczne, na którym studenci zdobędą wiedzę na temat tego, jak powstaje dany lek lub kosmetyk, a także jakich wymagają badań i procedur rejestracyjnych.

Natomiast Politechnika Lubelska przygotowuje dwa nowe kierunków studiów. Szczegóły będą znane w ciągu najbliższych tygodni.

Elektroniczna rejestracja kandydatów ruszy na większości lubelskich uczelni w kwietniu lub w maju.(PAP)

Autorka: Gabriela Bogaczyk

gab/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024