Nauka dla Społeczeństwa

15.04.2024
PL EN
28.01.2023 aktualizacja 28.01.2023

Polscy naukowcy dla zniszczonych lasów Ukrainy

Fot. materiały prasowe SGGW Fot. materiały prasowe SGGW

Ukraińskie lasy znów mogą być miejscem odpoczynku i zdrowej aktywności. Potencjał rekreacyjny zniszczonych wojną lasów chcą przywrócić naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - poinformowała uczelnia.

GDZIE LAS SPALONY, WIATR ZMĘCZONY, NOC I FRONT

„W zdestabilizowanych, zniszczonych obszarach drzemie potencjał, który nie zawsze jest szybko i w pełni wykorzystywany. Chcemy to sprawdzić poprzez wymianę dobrych praktyk, przegląd istniejących kierunków, metod i sposobów zagospodarowania takich terenów. Poszerzymy tradycyjny zakres pojęciowy zniszczonych obszarów leśnych: przedmiotem naszych badań będą nie tylko obszary dotknięte klęskami żywiołowymi (powodzie wywołane zmianami klimatycznymi, huragany, inwazje owadów), ale także obszary zdestabilizowane w wyniku działalności ludzi (las powojenny, pokopalniany)” – wyjaśnia doktor Wojciech Kędziora z Instytutu Leśnictwa SGGW.

Pod jego kierownictwem prowadzony jest projekt pt. "Przywracanie potencjału rekreacyjnego zniszczonych lasów dla dobrobytu ludzi w powojennej Ukrainie" ("Restoring recreative potential of damaged forests for human well-being in V4 and post-war Ukraine") finansowany w ramach Funduszy Wyszehradzkich.

Naukowcy zbiorą i przeanalizują informacje na temat metod, strategii oraz najlepszych praktyk przywracania potencjału rekreacyjnego zniszczonych lasów w krajach partnerskich Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy i Słowacja). Zaproponują też szczegóły ich wdrożenia.

NAUKA POMOŻE NATURALNYM PROCESOM

Lasy, zwłaszcza w okolicach miast we wschodniej Ukrainie zostały poważnie zniszczone - podkreślono w komunikacie.

Jak wyjaśnili eksperci z SGGW, przed wojną lasy służyły głównie celom rekreacyjnym. Obecnie niszczy je nie tylko wojna, ale także klęski żywiołowe. Z tych powodów ekosystemy leśne na Ukrainie, ale także w Europie Środkowej tracą walor obszaru odpowiedniego do rekreacji.

"Przywracanie potencjału rekreacyjnego jest procesem długotrwałym. Sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie społeczeństwu bezpiecznego dostępu do zniszczonych ekosystemów leśnych, który zapewni im ulgę w stresie i przyczyni się do regeneracji, ale jednocześnie pozwoli zachować ekosystemy w dobrym stanie" - ocenili naukowcy.

Leśnicy z SGGW wraz z partnerami z Czech, Słowacji oraz Ukrainy zajmą się lasami, których wartość społeczna i przyrodnicza została znacznie obniżona. Ich zdaniem takie obszary leśne można zrewitalizować szybciej, niż w toku naturalnie zachodzących procesów naturalnych. Poprzez odpowiednie zagospodarowanie lasów można przywrócić ich wartość pozaprodukcyjną. To z kolei może dać impuls do ponownego rozwoju turystyki i rekreacji.

W ramach projektu naukowcy określą warunki dla rozwoju ekoturystyki. Wskażą, jak włączać zniszczone lasy w rekreacyjny system terenów zielonych i odbudować bazę dla działań z zakresu edukacji ekologicznej i zielone miejsca pracy.

Uczelniami partnerskimi projektu są: Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Sumach (Ukraina), Czeski Uniwersytet Rolniczy w Pradze i Politechnika Zwoleńska.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024