Nauka dla Społeczeństwa

15.04.2024
PL EN
28.12.2022 aktualizacja 28.12.2022

Skutki huraganów, nawałnic i susz w atlasie online

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Dostępny online „Atlas skutków zjawisk ekstremalnych w Polsce” prezentuje szkody i straty oraz ofiary śmiertelne najbardziej dotkliwych zdarzeń meteorologicznych z lat 2001-2019. Publikację opracował Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Analizy przedstawione w „Atlasie skutków zjawisk ekstremalnych w Polsce” dotyczą zjawisk meteorologicznych (ekstremalne warunki termiczne tzn. fale upałów i fale chłodów, burze, huragany), hydrologicznych (powodzie, osuwiska) i klimatycznych (susze, pożary).

"Zjawiska ekstremalne takie jak intensywne opady, susze czy huragany zdarzały się od wieków, jednak obserwowany wzrost temperatury powietrza powoduje zauważalne zmiany w ich występowaniu. Stają się one coraz częstsze, bardziej intensywne oraz pojawiają się w regionach, w których to tej pory ich nie notowano" - wnioskują eksperci z IOS-PIB, cytowani w informacji prasowej.

Podkreślają, że obserwacja zjawisk ekstremalnych, dokładna analiza ich przyczyn, przebiegu, a także skutków, nabiera znaczenia w kontekście raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu. Raport wskazuje, że każde dodatkowe 0,5 st. C ocieplenia atmosfery powoduje wyraźny wzrost intensywności i częstotliwości występowania fal upałów, nawalnych opadów, a w niektórych regionach również susz.

Atlas obejmuje najbardziej dotkliwe w skali kraju zjawiska ekstremalne występujące w latach 2001-2019. Analizie poddano głównie dwa wskaźniki odzwierciedlające oddziaływanie ekstremów. Pierwszy dotyczy szkód i strat, drugi – ofiar śmiertelnych. Są to podstawowe wskaźniki wykorzystywane do oceny skutków wpływu klimatu przez Światową Organizację Meteorologiczną.

Do analizy danych w skali świata i Europy posłużyły statystyki Centrum Badań nad Epidemiologią Katastrof. Dane dotyczące strat w skali kraju pochodzą od kilkudziesięciu instytucji administracji centralnej oraz samorządowej i z innych materiałów.

Atlas powstał w ramach projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Więcej informacji: https://klimada2.ios.gov.pl/

PAP - Nauka w Polsce

kol/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024