Nauka dla Społeczeństwa

29.02.2024
PL EN
09.12.2022 aktualizacja 09.12.2022

Zgromadzenie ogólne PAN wybrało czworo wiceprezesów akademii

19.08.2011 Pałac Staszica, siedziba Polskiej Akademi Nauk. /bpt/  PAP/Wojciech Pacewicz 19.08.2011 Pałac Staszica, siedziba Polskiej Akademi Nauk. /bpt/ PAP/Wojciech Pacewicz

Prof. Dariusz Jemielniak, dr hab. Mirosława Ostrowska, prof. Natalia Sobczak i prof. Aleksander Welfe zostali wybrani w czwartek przez Zgromadzenie Ogólne PAN na wiceprezesów akademii - poinformowała PAP rzecznik akademii Monika Chrobak. Czteroletnią kadencję rozpoczną w styczniu 2023 r.

Czworo wiceprezesów wskazał prezes-elekt PAN prof. prof. Marek Konarzewski. Wszystkie kandydatury zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne PAN.

Prezes i wiceprezesi będą pełnili swoje funkcje od 2023 do 2026 r.

Wiceprezesami zostali prof. Dariusz Jemielniak, czł. koresp. PAN, dr hab. Mirosława Ostrowska, czł. koresp. PAN, prof. Natalia Sobczak, czł. koresp. PAN, prof. Aleksander Welfe, czł. rzecz. PAN.

Prof. Jemielniak jest teoretykiem zarządzania i socjologii. Zajmuje się badaniem społeczności internetowych, jak Wikipedia czy Linux, a także analizą dezinformacji w mediach społecznościowych (np. Twitter, Reddit, YouTube) i kulturą zbiorowości cyfrowych. Jest związany z Akademią Leona Koźmińskiego od chwili ukończenia studiów, gdzie kieruje Katedrą MINDS (Management in Networked and Digital Societies). Jest również twórcą największego darmowego słownika internetowego, ling.pl, członkiem Komitetu Polityki Naukowej w latach 2014-2016, członkiem Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia (USA) od 2015 roku.

Dr hab. Ostrowska specjalizuje się w oceanologii, w szczególności biofizyce i optyce morza. Zajmuje się badaniami empirycznymi i modelowaniem uwarunkowań środowiskowych dystrybucji promieniowania słonecznego w morzu i stymulowanych światłem procesów fluorescencji i fotosyntezy jako wskaźników zasilania w energię ekosystemów morskich. Pełniła wiodącą rolę przy opracowaniu i wdrożeniu Systemu Satelitarnej Kontroli Środowiska Morza Bałtyckiego SatBałtyk, a od 2015 r. jest koordynatorem Konsorcjum Naukowego SatBałtyk - interdyscyplinarnego zespołu badawczego mającego na celu rozwój metod badania i monitorowania ekosystemu Morza Bałtyckiego. Od początku swojej pracy naukowej zatrudniona jest w Instytucie Oceanologii PAN, gdzie od 2015 roku kieruje Pracownią Biofizyki Morza.

Prof. Sobczak zajmuje się badaniami zjawisk wysokotemperaturowych w obszarze inżynierii ciekłego metalu, w tym opracowaniem nowej generacji materiałów dla energetyki, magazynowania energii, łączenia materiałów, oraz tworzyw ultralekkich dla potrzeb medycyny i przestrzeni kosmicznej. Kieruje Pracownią Teorii Procesów Metalurgicznych w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN. Jest kierownikiem i wykonawcą kilkudziesięciu projektów badawczych, w tym jako kierownik projektów finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), UNIDO-UNDP (ONZ), NSF&NAS (USA), Polsko-Amerykański Fundusz im. M. Skłodowskiej-Curie.

Czwarty wiceprezes-elekt, prof. Welfe jest ekonometrykiem i makroekonomistą. Zajmuje się teorią ekonometrii, modelowaniem ekonometrycznym oraz wykorzystaniem modeli do prognozowania procesów ekonomicznych i analiz symulacyjnych alternatywnych polityk gospodarczych. Jest też twórcą serii makromodeli gospodarki narodowej Polski opartych na danych kwartalnych i pierwszego w historii makromodelu opartego na danych miesięcznych. Przez ponad dwie dekady współpracował z Lawrencem R. Kleinem, laureatem nagrody Nobla, czego rezultatem jest wspólna książka Principles of Macroeconometric Modeling.

PAN powstała w 1952 r. na podstawach Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w wyniku ustaleń I Kongresu Nauki Polskiej.

Filarem Akademii są członkowie PAN zrzeszeni w korporacji uczonych. To wybitni badacze, wyróżniający się szczególnym dorobkiem i autorytetem. Członkostwo w PAN jest zaszczytem i wyrazem najwyższego uznania. To do 350 członków krajowych (obecnie 336 członków, w tym 46 kobiet i 290 mężczyzn) i ok. 170 członków zagranicznych.

Działają w ramach pięciu wydziałów. Od 2010 r. w strukturach PAN działa też Akademia Młodych Uczonych, która skupia utalentowanych naukowców młodego pokolenia.

Drugim filarem PAN jest sieć badawcza złożona z 69 instytutów naukowych i z instytutu pozawydziałowego. Prowadzą projekty naukowe w niemal wszystkich dziedzinach naukowych. Pracuje tam ponad 9 tys. pracowników, w tym niemal 4,1 tys. badaczy. PAN ma też stacje zagraniczne, biblioteki, archiwa, muzea, ogrody czy ośrodki konferencyjne.

Z kolei komitety i zespoły doradcze PAN zajmują się upowszechnianiem nauki i dostarczaniem ekspertyz kluczowych dla prowadzenia rzetelnej debaty publicznej. W skład komitetów naukowych wchodzą członkowie krajowi akademii zgodnie z ich specjalnością naukową oraz osoby wybrane przez środowisko naukowe.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024