Nauka dla Społeczeństwa

22.02.2024
PL EN
18.11.2022 aktualizacja 18.11.2022

W Katowicach trwa Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia oficjalnie otwarto w czwartek w Katowicach. Rozpoczęte w środę trzydniowe spotkanie organizuje Konsorcjum Akademickie Katowice - Miasto Nauki, w którym siedem uczelni regionu przygotowuje się do wydarzeń Europejskiego Miasta Nauki 2024 r.

Witając w środę zgromadzonych w auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego rektor tej uczelni prof. Ryszard Koziołek nawiązał do obecnie obowiązującego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, które dając podstawę dla wprowadzenia zmian w uczelniach umożliwiło wykonanie tam – jak ocenił – „radykalnego gestu wolności i zmiany”.

„Teraz, kiedy kończy się proces ewaluacji, gdy wiemy już sporo, jak ukształtowane są naukowo nasze uczelnie, jakie efekty – korzystne i niekorzystne – przyniosło to rozwojowi naukowemu naszych jednostek, jest znakomity czas, żeby pomyśleć o edukacji i kształceniu” – zaznaczył prof. Koziołek.

Wyraził radość ze współpracy – także przy tym przedsięwzięciu – konsorcjum siedmiu publicznych uczelni i miasta Katowice. „Łączy nas miasto, które jest gościnnym gospodarzem niezwykle nowatorskich przedsięwzięć edukacyjnych, jakich dokonujemy w jego przestrzeni” – zaakcentował.

Uznał, że tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024 i współpraca uczelni i miast przy jego pozyskaniu otworzyła ich przedstawicieli na siebie. „Zaczynamy się widzieć w swojej różnorodności, w swoim bogactwie i w tym, co nas spaja i co nas łączy – mianowicie mieście właśnie” – powiedział.

„Nauka i edukacja, edukacja zwłaszcza, stanie się coraz bardziej bezbrzeżna i bezgraniczna. Nie tylko trwająca całe życie: to już wiemy, że nie ma końca dobrego kształcenia, ale, że powinno ono przenikać się z tym, co inne i odmienne. To, że jesteśmy tu ze sobą, jako przedstawiciele uczelni różnoimiennych, które mają różną tożsamość, jest najlepszym znakiem tego, że granice (…) są stawiane przez nas pod znakiem zapytania” – zdiagnozował rektor Uniwersytetu Śląskiego.

W wykładzie otwierającym kongres literaturoznawca, eseista, językoznawca, filozof prof. Tadeusz Sławek m.in. apelował, by punktem celem kształcenia człowieka rozumnie wrażliwego, było osiągnięcie postawy samokształcenia i samorozwoju – u wolnej i racjonalnej jednostki, a uniwersytet na drodze do tego łączył spojrzenia sceptyczno-krytyczne i utopistyczne.

Jak wynika z informacji organizatorów, kongres to nowa inicjatywa corocznych spotkań poświęconych problematyce jakości kształcenia. Celami mają być: wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw oraz praca zespołowa nad ciągłym udoskonalaniem jakości kształcenia.

Tematyka kongresu odbywającego się w placówkach wszystkich jego współorganizatorów obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące systemów zapewnienia jakości kształcenia, monitorowania jakości kształcenia, akredytacji, umiędzynarodowienia kształcenia, rozwoju kompetencji dydaktycznych, kształcenia zdalnego.

Wydarzenie kierowane jest do osób studiujących, kadry akademickiej, kreatorów i organizatorów dydaktyki akademickiej, a także osób odpowiedzialnych za monitorowanie jej jakości.

O przyznanie Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki starali się przedstawiciele lokalnego samorządu i środowiska akademickiego uczelni publicznych mających siedziby w stolicy regionu. To 7 uczelni, ponad 59 tys. studentek i studentów, prawie 1,8 tys. doktorantek i doktorantów oraz 747 kierunków i specjalności.

Decyzja o wyborze Katowic jako Europejskiego Miasta Nauki 2024 została ogłoszona w grudniu 2021 r. Miasto Katowice zgłosiło swoją kandydaturę w 2021 r. razem z Uniwersytetem Śląskim, a starania wsparły inne katowickie uczelnie. Pod dokumentem powołującym Konsorcjum podpis złożyło 22 grudnia ubiegłego roku siedmiu rektorów.

W skład konsorcjum wchodzą Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach - jako lider oraz miasto Katowice - strategiczny partner.

Oficjalna ceremonia przyznania Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki odbyła się lipcu br., podczas konferencji EuroScience Open Forum 2022 w Lejdzie w Holandii - Europejskim Mieście Nauki 2022. Tytuł przyznaje od 2004 r. co dwa lata European Association for the Advancement of Science and Technology (Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii). Katowice są pierwszym miastem z Europy Środkowo-Wschodniej uznanym za Europejskie Miasto Nauki.

Jak deklaruje Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii, tytuł przyznawany jest w celu pogłębienia zmian towarzyszących transformacji społeczeństwa w stronę nauki w poszczególnych miastach europejskich. Ma także na celu ukazanie bogactwa i różnorodności europejskiego krajobrazu naukowego oraz wspieranie samokształcenia, integracji naukowej, zainteresowania nauką wśród młodszych pokoleń i rozwój europejskich badań bez granic.

PAP - Nauka w Polsce, Mateusz Babak

mtb/ kon/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024