Nauka dla Społeczeństwa

02.02.2023
PL EN
16.11.2022 aktualizacja 16.11.2022

Opole/ Politechnika znacząco podnosi stawki stypendiów

06.05.2016. PAP/Sławomir Mielnik 06.05.2016. PAP/Sławomir Mielnik

Ze względu na inflację władze Politechniki Opolskiej podjęły decyzję o podniesieniu stawek stypendiów i zapomóg. Jak powiedziała we wtorek PAP Anna Kułynycz, rzecznik prasowy uczelni, w niektórych przypadkach wzrost wyniesie sto procent.

Nowe stawki stypendiów na Politechnice Opolskiej będą obowiązywały w roku akademickim 2022/2023. Podwyżki stawek w całym roku akademickim dotyczyć będą stypendium rektora, stypendium dla osób z niepełnosprawnością, a stypendium socjalnego i zapomogi od semestru zimowego. Jak wyjaśniają przedstawiciele uczelni, decyzja o radykalnym podniesieniu stawek stypendiów jest spowodowana m.in. rosnącą inflacją.

"Zależy nam na komforcie naszych studentów, stąd też systematycznie podnosimy stawki stypendiów. Dzięki temu Politechnika Opolska od dawna znajduje się w ścisłej czołówce uczelni w kraju, które oferują swoim studentom najwyższe stawki stypendiów. Decyzję o ostatnim podniesieniu stawek podjęliśmy w porozumieniu z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów po przeanalizowaniu wniosków o przyznanie stypendiów złożonych przez studentów w bieżącym roku akademickim i po dokonaniu symulacji finansowej uwzględniającej wysokość środków funduszu stypendialnego" – wyjaśniła dr Anida Stanik-Besler, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Opolskiej.

W przypadku stypendium socjalnego wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023, wynikającą z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustalono na najwyższym, możliwym poziomie, w kwocie 1 050 zł; natomiast podstawa naliczania stypendium socjalnego została zwiększona o 850 zł - do kwoty 2 800 zł.

O 300 zł podwyższono stawkę maksymalnego stypendium socjalnego, natomiast stawkę stypendium minimalnego podniesiono o 800 zł - odpowiednio do kwot: 1 900 zł i 1 750 zł. Z kolei kwotę zwiększenia stypendium socjalnego zwiększono o 200 zł, do kwoty 450 zł.

O sto procent wzrosła kwota maksymalnej zapomogi, którą z 1500 złotych podwyższono do kwoty 3000 zł. Natomiast stawki stypendium rektora dla studentów podniesiono o 100 zł w poszczególnych kategoriach, odpowiednio do kwot: kategoria I – 1 050 zł, kategoria II – 850 zł, kategoria III - 650 zł.

Stawki stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, wynoszą: kategoria I – 1 200 zł; kategoria II – 950 zł. O 450 złotych zwiększono stawki stypendium dla osób z niepełnosprawnościami w zależności od stopnia niepełnosprawności do kwot: 1000 zł, 1100 zł, 1200 zł.

PAP - Nauka w Polsce, Marek Szczepanik

masz/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023