Nauka dla Społeczeństwa

30.11.2023
PL EN
04.10.2022 aktualizacja 04.10.2022

Zgłoszenia do Złotego Medalu Chemii 2022 tylko do 14 października

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Tylko do 14 października młodzi chemicy mogą przesyłać zgłoszenie prac do 12. edycji prestiżowego konkursu „Złoty Medal Chemii 2022”. Ogłoszenie końcowych wyników konkursu nastąpi 13 grudnia podczas uroczystej gali.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie we współpracy z firmą DuPont – jednym z czołowych koncernów chemicznych na świecie.

„Złoty Medal Chemii to konkurs ceniony zarówno w środowisku naukowym, jak i biznesowym. Warto wziąć w nim udział i pomóc swojej karierze” – tymi słowami zachęca do wzięcia udziału w konkursie prof. dr hab. Robert Nowakowski, koordynator konkursu cytowany w prasowym komunikacie.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie o znaczeniu poznawczym, jak również aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w Polsce, w roku akademickim 2021/2022.

Prace na konkurs można nadsyłać za pośrednictwem strony www.zlotymedalchemii.pl. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma zaś 5 tys. złotych, a Brązowego – 2,5 tys. złotych. Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia od firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych każde. Wszyscy finaliści konkursu zyskają również możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach. Dodatkowo laureaci mogą ubiegać się o trzymiesięczny staż w DuPont Polska Sp. z.o.o., w trakcie którego wybrany kandydat pozna specyfikę pracy w działach marketingu i sprzedaży (DuPont zastrzega sobie możliwość wyboru jednej osoby).

Najważniejsze kryteria, którymi kierować się będzie jury konkursu to: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 7 listopada 2022 r. Uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu będą zaproszeni do przedstawienia wyników swoich prac w formie dziesięciominutowej prezentacji podczas sesji finałowej. Prezentacje finalistów odbędą się 22 listopada 2022 r, a ogłoszenie końcowych wyników konkursu nastąpi 13 grudnia 2022 roku podczas uroczystej gali wręczenia nagród.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023