Nauka dla Społeczeństwa

30.11.2023
PL EN
05.08.2022 aktualizacja 05.08.2022

Sejm za poprawką do ustawy o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Sejm przyjął w piątek poprawkę Senatu do ustawy o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku. Zgodnie z ustawą uczelnia ma powstać 1 października br. w miejscu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Za przyjęciem poprawki Senatu głosowało 448 posłów, 445 było przeciw odrzuceniu poprawki, 3 wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna wyniosła 225 posłów. Projekt ustawy o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku był projektem poselskim. Podpisy pod nim złożyli posłowie KP, KO, Lewicy i PiS.

Uczelnia ma zostać utworzona z Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku i rozpocząć działalność 1 października br. Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, która w czwartek omawiała ustawę o utworzeniu Akademii Mazowieckiej, zaproponowała do niej poprawki o charakterze legislacyjno-porządkującym. Dotyczą one m.in. kadencji pierwszego rektora Akademii, pierwszej kadencji rady Akademii, a także organów samorządu studenckiego uczelni.

Zgodnie z ustawą Akademia Mazowiecka w Płocku ma powstać 1 października br. w miejscu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Nadzór nad nią ma sprawować minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku mają stać się mieniem Akademii z dniem jej utworzenia. Akademia przejmie też z dniem utworzenia prawa i zobowiązania Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Z dniem utworzenia Akademii pracownicy zatrudnieni w Mazowieckiej Uczelni Publicznej staną się pracownikami Akademii, a studenci Mazowieckiej Uczelni Publicznej jej studentami.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku w ramach trzech wydziałów kształci studentów na 11 kierunkach pierwszego stopnia i na 4 kierunkach drugiego stopnia, a także na 2 jednolitych magisterskich o profilu praktycznym.

Ustawa trafi teraz do podpisu przez prezydenta. 

PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Gorczyca

ag/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023