ABM: rak płuc jest największym wyzwaniem dla onkologii

Fot. Adobe Stock
Fot. Adobe Stock

Rak płuc jest największym wyzwaniem dla onkologii. Co roku w Polsce diagnozę słyszą 23 tys. osób, liczba zgonów z jego powodu jest podobna – przekazała w komunikacie Agencja Badań Medycznych.

Agencja Badań Medycznych zwraca uwagę, że rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwy u człowieka i chorobą o złym rokowaniu. Każdego roku diagnozuje się w naszym kraju ponad 23 tys. nowych zachorowań, bo choroba bardzo często zostaje rozpoznana za późno. W Polsce 5 lat po rozpoznaniu tej choroby przeżywa niewiele ponad 10 proc. pacjentów, w związku z czym stanowi ona pierwszą przyczynę zgonu z powodu chorób nowotworowych zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn.

ABM zaznaczyła, że wprowadzenie immunoterapii do leczenia chorych na raka płuca jest uważane za istotny przełom w leczeniu chorych na ten typ nowotworu. Jednak w Polsce stosowana jest przede wszystkim u chorych z chorobą uogólnioną.

"W chorobie zaawansowanej miejscowo, niekwalifikującej się do leczenia chirurgicznego, immunoterapia może być stosowana tylko u stosunkowo nielicznych chorych, w dobrym stanie sprawności ogólnej, u których możliwe jest przeprowadzenie jednoczasowej radykalnej radio-chemioterapii" – wyjaśniono.

Duża liczebnie grupa chorych ze znacznym miejscowym zaawansowaniem choroby, ze schorzeniami współistniejącymi, upośledzonym stanem sprawności ogólnej nie może być zakwalifikowana do jednoczasowej radio-chemioterapii i nie jest kwalifikowana do immunoterapii. Z drugiej strony, zaznaczyła Agencja, są liczne przesłanki wskazujące na to, że w takich przypadkach zasadne mogą być próby skojarzenia skróconych schematów radioterapii i chemioterapii z immunoterapią.

Celem projektu finansowanego przez Agencję Badań Medycznych – "Konformalna hipofrakcjonowana radioterapia w skojarzeniu z immunoterapią atezolizumabem u wcześniej nieleczonych chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca" -jest porównanie tolerancji i skuteczności nowoczesnej precyzyjnej skróconej radioterapii skojarzonej z chemioterapią z taką samą radioterapią i chemioterapią podawaną w skojarzeniu z immunoterapią.

W programie, jak przekazała Agencja, do immunoterapii wykorzystywany będzie atezolizumab – lek o dobrze poznanym działaniu przeciwnowotworowym i dobrze zbadanym bezpieczeństwie.

"Do badania planujemy włączyć 96 uprzednio nieleczonych chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w III stopniu zaawansowania, u których brak jest możliwości zastosowania jednoczasowej radykalnej radio-chemioterapii z podtrzymującą immunoterapią. (...) Chorzy biorący udział w badaniu zostaną przydzieleni losowo do jednej z dwóch grup. Oczekujemy poprawy odsetka 3-letnich przeżyć chorych w ramieniu eksperymentalnym o około od 15 proc. do 20 proc., w porównaniu z leczeniem standardowym" – wyjaśnił cytowany w komunikacie prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński, główny badacz.

Dodał, że badacze oczekują, że uda się wyodrębnić podgrupy chorych z większymi szansami na przeżycie niż wśród ogółu chorych.

Prof. Suwiński wskazał, że "ze strony pacjenta udział w badaniu nie różni się znacząco od leczenia poza badaniem".

"Osoby, które wyrażą dobrowolną świadomą zgodę na udział w badaniu odbędą leczenie zgodnie z protokołem. Po leczeniu prowadzone będą okresowe kontrole. W przypadku progresji choroby po zakończeniu leczenia w badaniu chory otrzyma dalsze leczenie zgodne z rekomendacjami klinicznymi odpowiadającymi aktualnemu stanowi wiedzy medycznej" – wyjaśnił. (PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

ak/ joz/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Źródło: Adobe Stock

    Ekspert: co roku w Polsce na raka prostaty umiera 5,5 tys. mężczyzn

  • Fot. Adobe Stock

    Wrocław/ 2,1 tys. miejsc dla nowych studentów na 10 kierunkach Uniwersytetu Medycznego

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera