Nauka dla Społeczeństwa

30.11.2023
PL EN
01.07.2022 aktualizacja 01.07.2022

RCL/ Projekt rozporządzenia o zmianach w podziale dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Dwie dodatkowe dziedziny nauki i siedem dodatkowych dyscyplin naukowych lub artystycznych zaproponował minister edukacji i nauki w projekcie rozporządzenia opublikowanego w Rządowym Centrum Legislacji. Opiniowanie projektu potrwa do 8 lipca br.

W RCL ukazał się projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

W dokumencie pojawiły się dwie dodatkowe dziedziny nauki i siedem dodatkowych dyscyplin naukowych lub artystycznych. Oznacza to, że wyniku proponowanych zmian w klasyfikacji znajdowałoby się 10 dziedzin nauki i sztuki oraz 54 dyscypliny naukowe lub artystyczne.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano wyodrębnienie następujących dyscyplin naukowych: etnologia i antropologia w dziedzinie nauk humanistycznych; inżynieria bezpieczeństwa w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych; ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych; biotechnologia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu; stosunki międzynarodowe w dziedzinie nauk społecznych i nauki biblijne w dziedzinie nauk teologicznych

Zaproponowano również wyodrębnienie dziedziny nauk o rodzinie w nowo utworzonej dyscyplinie naukowej: nauka o rodzinie, a także dziedziny nauk weterynaryjnych obejmującej dyscyplinę naukową weterynaria (która obecnie należy do dziedziny nauk rolniczych).

Zaproponowano ponadto zmianę nazwy dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport na inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiany w podziale dziedzin i dyscyplin wynikają z tego, że do resortu kierowane są wnioski przedstawicieli środowiska akademickiego, a także ministrów kierujących poszczególnymi działami administracji rządowej, wskazujące na taką potrzebę.

"Proponowane rozwiązania przyczynią się (...) do stworzenia bardziej sprzyjających warunków do rozwoju badań naukowych w Polsce, w szczególności w nowo utworzonych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych" – podkreślono w uzasadnieniu.

Zaznaczono, że utworzenie nowych dyscyplin naukowych umożliwi w kolejnych latach przeprowadzanie bardziej efektywnej i adekwatnej do faktycznych potrzeb środowiska naukowego ewaluacji, a w następstwie – nadawanie stopni naukowych i prowadzenie kształcenia w szkole doktorskiej w ramach tych dyscyplin.

"Utworzenie nowych dyscyplin pozwoli także na prowadzenie studiów na kierunkach, których efekty uczenia się będą mogły być przypisane do nich, a także będzie miało wpływ na możliwość przystępowania przez uczelnie do konkursów w ramach programów Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza i Regionalna Inicjatywa Doskonałości" – czytamy w uzasadnieniu.

Opiniowanie projektu potrwa do 8 lipca br.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023