Nauka dla Społeczeństwa

06.12.2022
PL EN
21.06.2022 aktualizacja 21.06.2022

Troje Polaków nowymi członkami Academia Europaea

Źródło: Adobe Stock Źródło: Adobe Stock

Troje Polaków zostało nowymi członkami Academia Europaea - największej organizacji naukowej w Europie. Nowymi członkami są profesorowie: Zofia Szweykowska-Kulińska, Piotr Tryjanowski i Rafał Weron.

Academia Europaea - powołana w 1988 roku, z inicjatywy Royal Society, organizacja - zrzesza wybitnych ekspertów z wszystkich dziedzin nauki. Zajmuje się opiniowaniem i doradzaniem w tematyce naukowej (współpracuje m.in. z Komisją Europejską).

Mająca siedzibę w Londynie Academia Europaea jest największą ogólnoeuropejską akademią nauk. Skupia ok. 4800 naukowców, w tym większość europejskich laureatów Nagrody Nobla.

W 2022 roku dołączyło do niej troje naukowców z Polski.

Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmuje się biochemią i biologią molekularną. Kieruje Laboratorium Ekspresji Genów, w którym zajmuje się metabolizmem i funkcją cząsteczek RNA, zwłaszcza ich rolą w odpowiedzi roślin na różnego rodzaju stresy środowiskowe, takie jak susza, wysoka temperatura, przenawożenie. Badania prowadzi głównie na modelowej roślinie rzodkiewniku pospolitym oraz dwóch roślinach użytkowych – ziemniaku i jęczmieniu. Zajmuje się także rolą różnych cząsteczek RNA w molekularnych mechanizmach rozmnażania płciowego w ewolucyjne najstarszych roślinach lądowych – wątrobowcach. (O badaniach pani profesor informowaliśmy TU .

Opublikowała ponad 100 artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach naukowych (m.in. PNAS, Nature Plants, EMBO J., Plant Biotchnology Journal). Swoje badania prowadzi w ramach licznych projektów naukowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Wśród obecnych lub wcześniej pełnionych funkcji prof. Szweykowskiej-Kulińskiej są takie jak: członkini korespondentka Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM, przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin PAN, członkini Prezydium Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN, Rady Doskonałości Naukowej I kadencji w dyscyplinie nauki biologiczne. Prof. Szweykowska-Kulińska jest też członkinią Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej EMBO.

Prof. Piotr Tryjanowski kieruje Katedrą Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest jednym z najczęściej cytowanych biologów w Polsce. Badawczo zajmuje się interakcjami zwierząt i ludzi, a także ekologią behawioralną, ptakami krajobrazu rolniczego czy ekologią miast.

Uczestniczy w licznych projektach, dotyczących m.in. zielonej i niebieskiej infrastruktury miast - jej znaczenia dla bioróżnorodności i zdrowia mieszkańców, oceną metod teledetekcji w wykrywaniu obecności gatunków i wybiórczości siedliskowej, synchronizacją lokalnych populacji bociana białego w przestrzeni i czasie. Jest członkiem specjalistycznej grupy bocianiej w Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Opublikował ponad 300 artykułów naukowych w najlepszych czasopismach o międzynarodowym zasięgu i 17 książek, m.in. "Ornitologia terapeutyczna" czy "Bocian. Biografia nieautoryzowana" (współautor). Często popularyzuje naukę (o jego badaniach informowaliśmy np. TU i TU).

Prof. Rafał Weron z Politechniki Wrocławskiej jest jednym z wiodących światowych ekspertów w dziedzinie prognozowania na rynku energii. Jego inne zainteresowania badawcze obejmują ekonomię obliczeniową, statystykę obliczeniową i uczenie maszynowe, modelowanie agentowe i układy złożone, inżynierię finansową i zarządzanie ryzykiem oraz modelowanie stochastyczne i analizę szeregów czasowych.

Jego publikacje były cytowane ponad 5000 razy (baza Scopus; bez auto-cytowań) a jego indeks H wynosi 40.

Jest autorem cieszącej się niesłabnącym zainteresowaniem monografii "Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach" oraz współautorem czterech innych książek. Opublikował ponad 100 rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych (w szczególności w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej: Applied Energy, Energy Economics, Energy Policy, IEEE Transactions on Smart Grid, IEEE Transactions on Sustainable Energy, International Journal of Forecasting oraz Renewable and Sustainable Energy Reviews), w tym trzy obszerne artykuły przeglądowe dot. prognozowania cen energii elektrycznej. Posiadając doktorat z matematyki finansowej oraz habilitację i tytuł profesora z nauk ekonomicznych, jest często zatrudniany jako konsultant firm finansowych, energetycznych oraz informatycznych. (O badaniach prof. Werona pisaliśmy np. TU i TU).

Wśród ponad stu polskich członków Academia Europaea są także m.in. profesorowie: Janusz Bujnicki, Agnieszka Chacińska, Tomasz Dietl, Jerzy Duszyński, Michał Kleiber, Marta Miączyńska, Marcin Nowotny, Jacek Jassem, Grzegorz Kołodko, Andrzej Legocki, Andrzej Jajszczyk czy Maciej Żylicz.

Nauka w Polsce

zan/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022