Nauka dla Społeczeństwa

06.12.2023
PL EN
11.06.2022 aktualizacja 11.06.2022

Toruń/ Międzynarodowa konferencja naukowa "Between East and West" - od 17 czerwca

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

W Muzeum Okręgowym w Toruniu 17 i 18 czerwca odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "Between East and West – studies on the history of memory, commemoration and reception of medieval culture" - poinformował PAP dr Piotr Pranke z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Jak wyjaśnił, "wybór terminu wydarzenia posiada charakter symboliczny – pod datą 17 czerwca w lokalnym nekrologu z Lüneburga odnotowany został bowiem wpis dedykowany Bolesławowi Chrobremu w dzień jego śmierci".

"Dla ludzi średniowiecza pamięć i wspominanie zmarłych miały ogromne znaczenie. Wpisy dynastyczne definiowały wspólnotę elitarną, wierzono również, że obecne w nekrologach imiona zostaną zapisane w niebiańskiej księdze życia. W ten sposób komemoracja oraz dbałość o zbawienie duszy donatorów, ich poprzedników i związanych z nimi osób stała się jednym z najważniejszych obowiązków spoczywających na grupie fundatores" - czytamy w przesłanej informacji.

Podkreślono, że "była wyrazem przyjaźni politycznej - formułowanej za pomocą łacińskiego terminu amicitia – oraz świadectwem troski i dbałości o dostąpienie zbawienia", a "memoria stały się również źródłem licznych fundacji i darowizn, była inspiracją dla rozwoju sztuki i kultury".

Udział w obradach w Muzeum Okręgowym w Toruniu wezmą przedstawiciele najważniejszych muzeów w Polsce. "Sesję rozpocznie wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków, dr. Jarosława Sellina, który zapowiedział ostatnio powołanie nowego programu MKiDN – +Tożsamość+" - napisano.

Zaznaczono, że "jednym z wydarzeń rocznicowych objętych wspomnieniem będą postulowane w ramach projektu Chrobry 2025 obchody 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego".

"Będzie to również okazja do zaprezentowania koncepcji muzeum przyszłości – opartego na technologii, społecznym transferze wiedzy akademickiej – i całkowitej indywidualizacji zwiedzania. Dzięki technologii oraz zrozumieniu procesów poznawczych mamy unikatową możliwość zgromadzenia najważniejszych zabytków epoki, odtworzenia tych nieistniejących – czy upowszechnienia wiedzy mediewistów w każdym z muzeów w Polsce – niezależnie od lokalnych zasobów czy budżetu. Szczególnie cenne będą również głosy w dyskusji samych mediewistów i muzealników" - napisano, wyjaśniając, że "ich dociekania związane są z memorią i sposobami pamiętania".

Wyjaśniono, że "sesja zorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu upamiętnia Bolesława Chrobrego w 997. rocznicę jego śmierci – tuż przed 1000. rocznicą koronacji władcy piastowskiego".

Przypomniano, że "interdyscyplinarny zespół badaczy działający pod patronatem dziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK – prof. dr hab. Stanisława Roszaka (kierownikiem zespołu badawczego w ramach projektu Chrobry 2025 jest dr Piotr Pranke z Wydziału Nauk Historycznych UMK) zainicjował szeroką dyskusję dotyczącą znaczenia władztwa wczesnopiastowskiego, tworząc przestrzeń do podsumowania stanu badań i recepcji epoki".

"Naukowcy mają nadzieję, że stanie się ona okazją do zainicjowania szeregu projektów naukowych i popularyzacyjnych na terenie całego kraju – łącząc środowisko akademickie z instytucjami kultury" - napisano. Podkreślono też, że "konferencja +Between East and West+ umożliwi transfer aktualnej wiedzy akademickiej do społeczeństwa – oraz powrót do źródeł pamiętania i tożsamości opartej na legendzie dynastycznej Piastów".

"Badacze wierzą również, że konferencja rozpoczynająca symbolicznie cały cykl aktywności naukowych oraz wydarzeń kulturalnych i wystawienniczych w związku ze zbliżającą się 1000-rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego stanie się także wydarzeniem cyklicznym pod patronatem MKiDN. Będzie impulsem do rozpoczęcia zakrojonych na szeroką skalę studiów archeologicznych i historycznych, pozwoli na szczegółowe opracowanie, konserwację i pełne udostępnienie szeregu nowych zabytków" - czytamy w przesłanej informacji.

Zwrócono uwagę, że "dzięki nowoczesnym metodom analizy pozwolą one lepiej zrozumieć przeszłość oraz miejsce władztwa piastowskiego w obszarze idei Cesarstwa Chrześcijańskiego".

Jak przypomniano, "ranga wspomnianych obchodów była podkreślana już od 1925 r.". "Symbolicznie konferencja +Between East and West+ stanowi zatem moment podsumowania dotychczasowego stanu badań nad kształtowaniem się obszaru państwa pierwszych Piastów, wskazuje na znaczenie interdyscyplinarności, akcentuje obecną problematykę badawczą osadzoną w historii powszechnej – oraz przyczynia się do wzrostu zainteresowania przeszłością" - napisano. "Pamiętajmy również, że rok 2025 to także wspomnienie historii Mieszka II i jego żony Rychezy. Ale to już kolejna odsłona konferencji +Between East and West+" - dodano w informacji.

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz Prezydent Torunia Michał Zaleski. Konferencja objęta została również patronatem korporacyjnym TVP i PAP.(PAP)

autor: Grzegorz Janikowski

gj/ dki/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023