Nauka dla Społeczeństwa

04.06.2023
PL EN
21.04.2022 aktualizacja 21.04.2022

“Freedom starts with your mind” - nowy program grantowy dla naukowców z Ukrainy

Przemyśl, 11.04.2022. Na zdjęciu ilustracyjnym banknoty i monety NBP, 11 bm. (dd/ibor) PAP/Darek Delmanowicz Przemyśl, 11.04.2022. Na zdjęciu ilustracyjnym banknoty i monety NBP, 11 bm. (dd/ibor) PAP/Darek Delmanowicz

Wsparcie naukowców z Ukrainy, którzy z powodu wojny nie mogą wrócić do ojczystego kraju i kontynuować swoich badań, jest celem programu grantowego ogłoszonego przez Fundację Kościuszkowską.

Program skierowany jest do naukowców posiadających obywatelstwo ukraińskie oraz stopień naukowy co najmniej doktora (PhD), którzy w wyniku inwazji Rosji znaleźli się w Polsce i nie mają możliwości kontynuowania pracy naukowej w swojej ojczyźnie. Warunkiem otrzymania grantu jest bycie pracownikiem lub współpracownikiem naukowym ukraińskiej uczelni wyższej lub innej jednostki naukowo-badawczej oraz złożenie wymaganych dokumentów.

Granty - w postaci jednorazowego finansowania w wysokości 10 tys. zł - mają pozwolić naukowcom na prowadzenie prac w dziedzinie, w której się specjalizują, poprzez realizację projektu badawczego w Polsce.

Jak informują przedstawiciele Fundacji Kościuszkowskiej, projekt naukowy opisany w zgłoszeniu do grantu powinien być realizowany we współpracy z polską uczelnią lub instytucją.

Aby ubiegać się o grant należy wypełnić dostępny na stronie Fundacji formularz. Organizatorzy wymagają załączenia cv kandydata, opisu jego dotychczasowej działalności naukowej, opisu projektu, który chcieliby realizować w Polsce oraz skanu listu (maila) od opiekuna naukowego z polskiej uczelni lub placówki naukowo-badawczej, który potwierdza gotowość współpracy przy realizacji projektu.

Zgłoszenia należy wypełniać w języku polskim lub angielskim. Fundacja Kościuszkowska przyjmuje aplikacje kandydatów w trybie ciągłym.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na email: warsaw@thekf.org.

Dziewięć pierwszych grantów w ramach programu „Freedom starts with your mind” już przyznano. Po 10 tys. zł otrzymali zarówno młodzi naukowcy, jak i osoby o zdecydowanie większym dorobku naukowym, reprezentujący różne dziedziny nauki.

Komisja wybrała ich na podstawie dotychczasowej działalności naukowej, ale także obecnej sytuacji, w jakiej się znaleźli.

PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

kap/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023