Nauka dla Społeczeństwa

25.09.2023
PL EN
08.04.2022 aktualizacja 08.04.2022

Sejm przyjął nowelę ustawy ustanawiającej medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas"

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Nowelę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw ustanawiającej medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" przyjął w czwartek Sejm. Nowelizacja przewiduje też wpisanie do katalogu zadań prezesa Głównego Urzędu Miar prowadzenie badań naukowych.

Za przyjęciem ustawy głosowało 267 posłów, 3 było przeciwko, a 187 wstrzymało się od głosu.

Ustawę przygotowała grupa posłów PiS. Wprowadza on zmiany w sześciu ustawach, w tym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z ustawą minister edukacji i nauki będzie mógł nadać medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" (łac. mądrość i prawda) za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

Ustawę krytykowali posłowie KO i Lewicy, wskazując na zapisy dotyczące ustanowienia nowego odznaczenia. Zwracano uwagę, że istnieje uznany w środowisku medal KEN i jest przyznawany za podobne osiągnięcia. W toku prac legislacyjnych przepadła poprawka KO. W jej myśl nowy medal miał być jednostopniowy, a nie - jak zapisano w ustawie - trzystopniowy.

Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" będzie mógł być nadany osobie fizycznej, w tym osobie niemającej obywatelstwa polskiego, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Będzie miał trzy stopnie – złoty medal, srebrny i brązowy. W 2022 r. na opracowanie projektu medalu oraz wykonanie i dostawę 1750 sztuk, legitymacji i etui, zaplanowano środki w wysokości 400 tys. zł.

Nowelizacja przewiduje wpisanie do katalogu podstawowych zadań prezesa Głównego Urzędu Miar prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych. Prezes GUM będzie mógł występować jako wnioskodawca (także w konsorcjum z innymi podmiotami) w konkursach na realizację projektów badawczych ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ustawie zaproponowano m.in. zapisy, zgodnie z którymi uchwały podjęte przez Krajową Komisję Etyczną ds. Doświadczeń na Zwierzętach i lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach we wszystkich rozpatrywanych przez te organy sprawach, w tym w sprawach zgód na przeprowadzanie doświadczeń i w sprawach dotyczących odmowy udostępnienia informacji publicznej, powinni podpisywać ich przewodniczący, a w razie ich nieobecności – wiceprzewodniczący tych komisji. Przepadła poprawka dotycząca zniesienia utajnienia prac Krajowego Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach zaproponowana przez Lewicę.

W ustawie znalazły się także zapisy o trybie wznowienia postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora, jak również wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania o nadanie tytułu profesora.

Wprowadzono też zapisy dotyczące oceny efektów działania Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW). Projekt przewiduje powierzenie oceny raportu końcowego i sprawozdania finansowego KNOW zespołowi doradczemu powołanemu przez szefa MEiN.

Przewidziano też przedłużenie okresu realizacji umów zawartych w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Środki finansowe w ramach tego programu będą mogły być przekazywane do 31 grudnia 2023 r.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023