Nauka dla Społeczeństwa

28.03.2023
PL EN
23.03.2022 aktualizacja 23.03.2022

Rzeszów/WSIiZ zachęca studentów z Ukrainy do kontynuowania u niej kształcenia

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza studentów zmuszonych przez wojnę do przerwania nauki w ukraińskich uczelniach, aby kontynuowali edukację u niej. Zapewnia m.in. możliwość bezpłatnego studiowania w semestrze letnim, kursy jęz. polskiego, pomoc w znalezieniu stażu i pracy.

Jak poinformowała we wtorek PAP Ksenia Burghardt z Biura Prasowego WSIiZ, uczelnia zapewnia zarówno osobom z obywatelstwem ukraińskim, jak i studiującym dotychczas w Ukrainie obcokrajowcom uznanie ich dotychczasowych okresów kształcenia. Dodała, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, a sam proces będzie elastyczny i jak najbardziej uproszczony.

„Każdy obywatel Ukrainy, który chce kontynuować swoje dotychczasowe studia we WSIiZ lub rozpocząć je w semestrze letnim 2022, ma możliwość studiów bezpłatnych w trakcie tego semestru, koszt nauki pokryje WSIiZ” – zaznaczyła Burghardt.Podkreśliła jednocześnie, że oferta bezpłatnego studiowania dotyczy tylko tych obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i przeszli pomyślnie proces rekrutacji.

Zwróciła uwagę, że uczelnia cały czas poszukuje możliwości pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich, fundacji oraz organizacji pozarządowych, które byłyby skierowane dla studentów z Ukrainy, zmuszonych po 24 lutego do opuszczenia swojego kraju i przerwania studiów.

„W miarę możliwości oferta dotycząca bezpłatnych studiów we WSIiZ będzie poszerzana” - zapewniła.Ponadto WSIiZ studentom z Ukrainy, którzy zechcą u niej kontynuować kształcenie, gwarantuje zakwaterowanie i pomoc w organizacji życia codziennego oraz formalności związanych z pobytem, kursy języka polskiego oraz pomoc w znalezieniu stażu oraz pracy i kontakt z pracodawcami.

„Najwięcej ofert dostępnych od zaraz czeka w obszarze IT w dziedzinie logistyki oraz grafiki” – wskazała Burghardt.

Uczelnia oferuje także studentom pomoc materialną, stypendia socjalne oraz zniżkę w czesnym.Ponadto oferuje też możliwość zatrudnienia ukraińskich naukowców i nauczycieli akademickich z obszaru informatyki i matematyki, a także programistów i grafików komputerowych. Szczegółowe informację oraz pomoc w skompletowaniu dokumentów można uzyskać w Dziale Rekrutacji Studentów ze Wschodu w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim w siedzibie uczelni oraz pod numerami telefonu: 17 866 11 74, 17 866 12 31 lub 691 992 116, a także e-mail: ua@uitm.edu.eu (PAP)

autor: Agnieszka Pipała

api/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023