Nauka dla Społeczeństwa

06.12.2022
PL EN
04.03.2022 aktualizacja 04.03.2022

Uniwersytet Śląski zawiesi współpracę z partnerami z Rosji

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Uniwersytet Śląski zawiesi współpracę z partnerami z Rosji do czasu wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy – wynika z czwartkowej uchwały senatu uczelni. Senat wyraża też gotowość udzielania wsparcia i pomocy uchodźcom, szczególnie studentom, doktorantom i pracownikom uczelni ukraińskich.

W przesłanej PAP uchwale napisano m.in., że senat Uniwersytetu Śląskiego wzywa jego rektora do zawieszenia współpracy instytucjonalnej z uczelniami, instytutami naukowymi i wszelkimi agendami państwowymi Federacji Rosyjskiej do czasu wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy, a także przekazania władzom tych instytucji stanowiska wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – zdecydowanie i jednoznacznie potępiającej rosyjską agresję militarną wobec Ukrainy.

Jednocześnie wspólnota Uniwersytetu Śląskiego wyraziła "najwyższe uznanie" dla tych obywateli Federacji Rosyjskiej, w szczególności przedstawicieli rosyjskich środowisk akademickich, którzy odważnie i otwarcie sprzeciwiają się wojnie wywołanej i prowadzonej przez władze swojego państwa, nierzadko narażając się na bardzo poważne szykany, prześladowania i kary.

"Jednoznaczna dezaprobata wobec polityki władz państwa rosyjskiego nie powinna stać na przeszkodzie dostrzeżeniu i docenieniu indywidualnych aktów sprzeciwu osób narodowości rosyjskiej wobec postawy władz swojego państwa świadczących o łączącym nas szacunku dla takich wartości, jak pokój, wolność, równość i godność człowieka" – zaakcentowano w uchwale.

Zadeklarowano w niej również solidarność z narodem ukraińskim, podziw dla jego bohaterskiej postawy w obliczu agresji rosyjskiej i wyrażono gotowość udzielania uchodźcom z Ukrainy, w szczególności studentom, doktorantom i pracownikom ukraińskich uczelni, wszelkiego możliwego wsparcia i pomocy.

"Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach udziela pełnego poparcia podobnym oświadczeniom środowiska akademickiego, w tym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Polskiej Akademii Nauk oraz organizacji doktoranckich i studenckich z 24 lutego 2022 r., które jednoznacznie i stanowczo potępiają niczym nieusprawiedliwioną agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej na suwerenną Ukrainę oraz popełniane w jej trakcie zbrodnie wojenne" – napisano.

Po agresji Rosji na Ukrainę Uniwersytet Śląski m.in. powołał pełnomocniczkę rektora ds. pomocy Ukrainie, przygotował wsparcie dla pochodzących z Ukrainy osób studiujących i pracujących w zakresie kształcenia, porad prawnych, zdrowotnych i psychologicznych, a także zaoferował pomoc w znalezieniu pracy czy miejsca do mieszkania, służąc także tłumaczeniami.

Uczelnia przedłużyła studentkom i studentom pochodzącym z Ukrainy sesję egzaminacyjną, umożliwiła udział w zajęciach zdalnie, zaoferowała odrobienie zajęć semestru letniego w dogodnym terminie, a w razie konieczności – udzielenie urlopów krótkoterminowych w celu rozwiązania sytuacji formalnych.

Ponadto w semestrze letnim 2021/2022 Uniwersytet Śląski odstąpił od płatności za studia dla studentek i studentów z Ukrainy i zapewnił o zwolnieniu z opłat za miejsce w akademiku w marcu. Samorządy studencki i doktorancki oraz studencka poradnia prawna zadeklarowały pomoc w sprawach związanych ze studiowaniem i przebywaniem w Polsce.

Uniwersytet Śląski zachęca także do zbiórki finansowej na rzecz pomocy Ukrainie oraz zbiórki rzeczowej dla uchodźców. Oferuje pomoc w znalezieniu pracy oraz płatnych staży studentom i członkom ich rodzin, którzy w wyniku wojny w Ukrainie będą chcieli podjąć pracę w Polsce. Zapewnia wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych konfliktem.

Uczelnia przygotowała stronę internetową us.edu.pl/ukraina z informacjami dla osób poszkodowanych w związku z wojną w Ukrainie.(PAP)

Autor: Mateusz Babak

mtb/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022