Nauka dla Społeczeństwa

15.04.2024
PL EN
21.02.2022 aktualizacja 23.02.2022

Prezydium KRASP: konieczne zwaloryzowanie subwencji i podniesienie poziomu finansowania nauki i szkolnictwa

Adobe Stock Adobe Stock

Prezydium KRASP uważa za konieczne zwaloryzowanie subwencji i podniesienie poziomu finansowania nauki i szkolnictwa z budżetu państwa - wynika z uchwały Prezydium KRASP.

W uchwale Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie niewystarczającego poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce KRAS uważa za konieczne: zwaloryzowanie subwencji, biorąc pod uwagę wysoki poziom inflacji rzutujący na zwiększone koszty działalności uczelni i instytutów naukowych – oraz – podniesienie poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa.

W treści uchwały datowanej na 23 grudnia 2021 Konfederacja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraża poparcie dla postulatów: Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartych w stanowisku z listopada 2021 w sprawie niewystarczającego poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce oraz w dokumentach Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność, a także starania Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP mające na celu realizację uzgodnionego w 2018 roku wzrostu wynagrodzeń.

Na początku grudnia Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego rozpoczęła akcję protestacyjną, domagając się wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki oraz zwiększenia ogólnych nakładów na ten sektor w 2022 r. Akcję protestacyjną rozpoczęła też Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność", której postulaty byłyzbieżne z postulatami ZNP.

ZNP i Solidarność domagają się podwyżek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (9030 zł w roku 2022). Jak wskazano, stanowi to podstawę do wyliczenia wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli akademickich. Związkowcy chcą też 17 proc. wzrostu wynagrodzeń w 2022 r. dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki.

Protestujący żądają także systemowego zwiększania nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3 proc. PKB. Z danych GUS wynika, że środki te wynosiły w 2018 r. 1,21 proc., w 2019 r. – 1,32 proc., a w 2020 r. – 1,39 proc.

13 grudnia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał zespół ds. przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych. Przewodniczącym zespołu jest przedstawiciel resortu w randze sekretarza stanu. Zasiadają w nim przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność", Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciele MEiN: dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów, dyrektor Departamentu Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego.

Jak czytamy w zarządzeniu szefa MEiN, zadaniem zespołu jest dokonanie analizy aktualnego stanu wynagrodzeń w uczelniach publicznych i przygotowanie, w terminie do 31 marca 2022 r., propozycji rozwiązań w tym zakresie i ich przedstawienie szefowi MEiN.

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się w połowie grudnia 2021 roku, drugie w drugiej połowie stycznia br. Rzecznik MEiN Anna Ostrowska przekazała PAP, że na drugim posiedzeniu przedstawiona została prezentacja na temat problemów finansowania nauki w Polsce oraz omówiono szacunkowy wpływ podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce w roku 2022 (do poziomu 3010 zł), a także wpływ wzrostu cen energii elektrycznej, gazu oraz ciepła, na finanse uczelni.

Rzecznik Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki (RSzWiN) ZNP Błażej Mądrzycki zapytany przez PAP o to, jak przebiegło drugie spotkanie z kierownictwem resortu stwierdził: "W naszym przekonaniu nie do końca jest wola na zwiększenie nakładów (na pensje - PAP)".

PAP - Nauka w Polsce

uka/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024