Nauka dla Społeczeństwa

13.04.2024
PL EN
10.01.2022 aktualizacja 10.01.2022

Ośmioro naukowców z Polski laureatami ERC Starting Grant

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Ośmioro naukowców pracujących w polskich ośrodkach naukowych znalazło się w gronie 397 laureatów Starting Grant 2021 - prestiżowych grantów przyznawanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). To rekordowa edycja dla Polski. Listę laureatów ogłoszono w poniedziałek.

Starting Grant mogą otrzymać naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie, na projekt trwający do 5 lat. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1,5 mln euro. ERC wspiera nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach nauk. Laureaci mają swobodę w wyborze programu badawczego i budowy własnego zespołu.

Od 2007 roku Europejska Rada ds. Badań przyznała Starting Grants 27 razy badaczkom i badaczom afiliowanym w polskich ośrodkach. Do grona laureatów prestiżowych grantów dołączyło właśnie osiem osób. „Jest to rekordowa edycja dla Polski” – napisało Narodowe Centrum Nauki w komunikacie przesłanym PAP.

W ośmioosobowym gronie znalazł się dr hab. Michał Tomza z Uniwersytetu Warszawskiego – w swoim badaniu skupi się na zrozumieniu i wykorzystaniu rosnącej złożoności ultrazimnych cząsteczek wieloatomowych do badania podstaw chemii i fizyki.

Starting Grant otrzymała także dr Dorota Skowron z Uniwersytetu Warszawskiego – skupi się na stworzeniu nowej metody wykrywania pozasłonecznych układów planetarnych.

Z kolei dr Paweł Nowakowski z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert z dziedziny historii starożytnej i epigrafiki epoki późnego antyku, zrealizuje projekt “Masters of the stone: The stonecutters' workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third-fifth century AD).

Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zrealizuje badania „Alternative gene ends: the crosstalk of RNA cleavage and transcription termination. Jej projekt ma na celu zrozumienie, co determinuje, który koniec genu jest wykorzystany w danych warunkach.

Kolejna laureatka grantu ERC - dr Karolina Ćwiek-Rogalska przeprowadzi badania „Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945”. Badaczka jest kulturolożką i bohemistką, pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. „Skupię się na doświadczeniu osadników związanym z rzeczami pozostawionymi przez poprzednich mieszkańców: w tym przypadku przez wysiedlone osoby niemieckojęzyczne, zamieszkujące kiedyś w Polsce, Czechach i w Słowacji. Użycie języka i sposobów myślenia, które wiążemy ze światem duchów pomoże uchwycić istotny aspekt doświadczenia osadniczego, który wymykał się innym sposobom opisu lub był przez nie pomijany” – powiedziała badaczka cytowana w komunikacie NCN.

Grant ERC otrzyma także dwóch badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr Krzysztof Szade zrealizuje projekt “What does your blood remember? The memory of hematopoietic stem cells”.

Natomiast dr Szymon Chorąży z UJ w swoim projekcie będzie poszukiwał nowej generacji wielofunkcyjnych materiałów molekularnych, których właściwości optyczne, w tym fotoluminescencja oraz kołowo spolaryzowana luminescencja, będą przełączane za pomocą szeregu bodźców fizycznych – pola magnetycznego, pola elektrycznego oraz promieniowania elektromagnetycznego (światła).

Starting Grant otrzymał także dr Piotr Dworczak z Fundacji Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME). Zrealizuje projekt „Inequality-aware Market Design”.

Granty ERC otrzyma w sumie 397 naukowców. 43 proc. stanowią kobiety. Na szczycie listy dofinansowanych projektów są Niemcy (72 projekty), następnie Francja (53), Wielka Brytania (46) i Niderlandy (44). We wszystkich projektach naukowcy reprezentują 45 narodowości. Najwięcej jest przedstawicieli Niemiec (67), następnie Włoch (58), Francji (44) i Danii (27). Trzynastu naukowców pracujących wcześniej w Stanach Zjednoczonych, powróci do Europy, by zrealizować grant.

Biuro prasowe ERC poinformowało, że w tej edycji wpłynęło 4 tys. wniosków. Finansowanie grantów według wyliczeń organizacji pozwoli na stworzenie 2 tys. miejsc pracy dla naukowców po doktoracie, doktorantów i innych pracowników administracyjnych.

PAP - Nauka w Polsce

uka/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024