Ministerstwo Edukacji i Nauki

17.05.2022
PL EN
10.01.2022 aktualizacja 10.01.2022

Politechnika Łódzka wprowadza plan równości płci

Łódź, 03.03.2021. Kampus A Politechniki Łódzkiej widziany z drona w Łodzi. PAP/Grzegorz Michałowski Łódź, 03.03.2021. Kampus A Politechniki Łódzkiej widziany z drona w Łodzi. PAP/Grzegorz Michałowski

Plan równości płci został przyjęty przez władze Politechniki Łódzkiej. Podpisał go rektor uczelni prof. Krzysztof Jóźwik. Plan ma służyć temu, aby uczelnia stała się jeszcze lepszym miejscem pracy i studiowania - zapewnił rektor PŁ.

Rzeczniczka prasowa PŁ dr inż. Ewa Chojnacka podkreśla, że plan równości płci ma bardzo duże znaczenie dla uczelni. "Dokument jest wyrazem starań władz Politechniki Łódzkiej o upowszechnienie takiej wartości, jaką jest równość, dla rozwoju nauki oraz w życiu zawodowym i osobistym" - zaznaczyła Chojnacka.

Deklarację podpisał rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik. "Całość działań ujętych w planie równości płci w Politechnice Łódzkiej będzie służyć temu, aby nasza uczelnia stała się jeszcze lepszym miejscem pracy i studiowania" - podkreślił. "Chcemy promować równe traktowanie i standardy antydyskryminacyjne. Plan przewiduje zapewnienie równości zgodnie z zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca" - deklarował.

"Punktem wyjścia dla planu równości płci jest diagnoza obecnej sytuacji w uczelni, a w dalszej jego części znajdują się propozycje działań na rzecz równościowych rozwiązań" - tłumaczyła rzeczniczka PŁ.

"Wśród nich są takie, które mają pomóc w łączeniu pracy i studiowania z życiem rodzinnym, m.in. uruchomienie przedszkola na terenie PŁ, czy stworzenie mechanizmów organizacyjnych i finansowych sprzyjających szybszemu powrotowi na uczelnię osób korzystających z urlopu rodzicielskiego" - wyjaśniła.

"Innym obszarem objętym planem jest wspieranie równowagi płci w sprawowaniu funkcji zarządczych, w gremiach decyzyjnych i eksperckich oraz w rozwoju kariery naukowej, a także uwzględnianie wymiaru płci w badaniach naukowych i rozwoju kariery" - przekazała Chojnacka. (PAP)

Autor: Hubert Bekrycht

hub/ mir/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022