Nauka dla Społeczeństwa

03.12.2023
PL EN
04.01.2022 aktualizacja 11.01.2022

Ocieplenie klimatu powoduje zwiększanie rozmiarów ciała kun w Europie

Kuna, fot. Fotolia Kuna, fot. Fotolia

Masa ciała kun leśnych i domowych żyjących w Europie w ostatnich sześciu dekadach - wyraźnie się zwiększyła. Ma to związek z ociepleniem klimatu - twierdzą autorzy tych badań, naukowcy z różnych krajów Europy, w tym - z Polski.

"Ocieplenie klimatu wpływa na wiele aspektów życia zwierząt, miedzy innymi jest powodem zmian wielkości organizmów. Globalny wzrost temperatur prowadzi do zmniejszania rozmiarów ciała wielu organizmów, przez co - obok zmian w fenologii i rozmieszczeniu gatunków - zjawisko to uchodzi za jedną z głównych odpowiedzi organizmów na zmiany klimatyczne. Najnowsze badania dostarczają dowodów na zmniejszanie się rozmiarów ciała roślin i zwierząt – od producentów po drapieżniki ze szczytu łańcucha pokarmowego" - zauważa w notatce prasowej przesłanej serwisowi Nauka w Polsce pierwsza autorka badania, Anna Wereszczuk z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Międzynarodowy zespół badaczy z ośródków w Holandii, Słowacji, Chorwacji, Danii, Węgier, Grecji, Portugalii, Hiszpanii i Polski przeanalizował zmiany masy ciała kuny leśnej i kuny domowej w Europie w ciągu ostatnich 60 lat. Naukowcy wykazali, że zwierzęta te nie podlegają jednak ogólnej regule "zmniejszania się" organizmów. W wyniku ocieplenia klimatu średnia masa ciała obu gatunków rośnie - informują na łamach "Scientific Reports".

Naukowcy ustalili, że w badanym okresie masa ciała kuny leśnej wzrosła w tym czasie aż o 24 proc., podczas gdy masa ciała kuny domowej - o 6 proc.

"Wzrost masy ciała kuny leśnej można porównać do wzrostu średniej masy ciała człowieka, np. z 70 kg do 87 kg, by wyobrazić sobie jego skalę. Większe osobniki kuny leśnej mają większe wymagania energetyczne w porównaniu do tych, które zasiedlały Europę w 1960 roku. Muszą więc częściej polować lub polować na większe ofiary" - zauważa dr Anna Wereszczuk.

Dodaje ona, że oba gatunki kun mogą ze sobą konkurować o pokarm, gdyż zarówno kuna leśna, jak i domowa, mogą zdobywać pokarm w tych samych środowiskach, np. na terenach użytkowanych rolniczo, śródpolnych zadrzewieniach i zakrzaczeniach.

"W naszych badaniach po raz pierwszy wykazaliśmy, że kuna domowa ma większe rozmiary ciała niż kuna leśna w większości wspólnego zasięgu obu gatunków, co może dawać jej przewagę w konkurencji międzygatunkowej. Jednak szybki wzrost wielkości ciała kuny leśnej i znacznie wolniejszy kuny domowej powodują stopniowe zmniejszanie się różnic w wielkości ciała pomiędzy tymi gatunkami, co może wpłynąć na zaostrzenie konkurencji pomiędzy nimi" - komentuje biolog. - "Nasze badania wskazują na to, że adaptacje do zmian klimatu mogą skutkować zmianami interakcji międzygatunkowych w zespołach zwierząt".

Samice kuny leśnej ważą średnio 1031 g (od 639 do 1500 g), a samce - 1451 g (od 788 do 2200 g). Kuny domowe są nieco większe i ważą odpowiednio 1279 g (602–1930 g) oraz 1620 g (800–2500 g).

Nauka w Polsce - PAP

zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023