Nauka dla Społeczeństwa

22.09.2023
PL EN
10.12.2021 aktualizacja 10.12.2021

Rusza konkurs „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Wynalazki opracowane w uczelniach i instytutach naukowych i zgłoszone do Urzędu Patentowego RP w latach 2019-2020 można do 14 stycznia 2022 r. bezpłatnie zgłaszać do konkursu, w którym nagrodą jest 30 tysięcy złotych dla zespołu wynalazczego oraz kampania reklamowa dla uczelni o wartości 50 tysięcy złotych.

Zgodnie z regulaminem konkurs obejmuje wynalazki nowe, posiadające poziom wynalazczy i mające zastosowanie w praktyce w gospodarce lub produkcji. Mogą one stanowić efekt pracy jednego lub większej liczby autorów, nie mogą jednak być wynalazkami tajnymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

Przewidziano zgłoszenia w następujących dziedzinach: informatyka, inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa, nanotechnologia, nauki fizyczne, nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne, farmaceutyki, nauki o ziemi i o środowisku, nauki rolnicze i nauki weterynaryjne.

Formularz zgłoszeniowy musi zawierać m.in. krótkie, popularnonaukowe wyjaśnienie (w prosty sposób, zrozumiały dla laików), czego dotyczy wynalazek i co można dzięki niemu osiągnąć. Opis istoty wynalazku może być nieco dłuższy (maksymalnie 3600 znaków ze spacjami), jednak i tutaj obowiązuje zasada prezentacji wynalazku prostym, nienaukowym językiem, zrozumiałym dla osób spoza branży. Uzupełnieniem opisu może być zdjęcie lub wideoprezentacja wynalazku. Zgłaszający powinni także opisać przystępnym językiem, zrozumiałym dla niefachowców, możliwości wdrożenia wynalazku (objętość do 1000 znaków ze spacjami). Naukowcy mogą określić swoje potrzeby w zakresie prac wdrożeniowych i dalszych prac rozwojowych. Ma to pomóc partnerom projektu oraz zainteresowanym podmiotom biznesowym w nawiązaniu współpracy z zespołem projektowym.

Do zgłoszenia należy dołączyć skan zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego oraz zgodę członków zespołu na publikację przekazanych materiałów na stronie internetowej konkursu oraz wykorzystanie ich przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. Ideą cyklu jest bowiem przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji.

Wybrane wynalazki będą prezentowane na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” od 28 stycznia 2022 r. w cyklu redakcyjnym „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”, natomiast wszystkie zgłoszone do konkursu projekty znajdą się na stronie internetowej https://eureka.dziennik.pl/ Tu znajdują się również do pobrania dokumenty zgłoszeniowe.

Laureatami konkursu zostaną autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach "DGP" przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji "DGP", przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów. W skład Komisji Weryfikacyjnej konkursu wejdą przedstawiciele Urzędu Patentowego RP, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk oraz Redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”.

Wypełnione formularze należy kierować do 14 stycznia 2022 r. na adres: eureka@dziennik.gazetaprawna.pl

PAP – Nauka w Polsce

kol/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023