Ministerstwo Edukacji i Nauki

17.05.2022
PL EN
03.12.2021 aktualizacja 03.12.2021

1,5 mln zł na ochronę zagrożonych gatunków ptaków na Polesiu Lubelskim

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Poleski Park Narodowy otrzyma 1,5 mln zł na ochronę zagrożonych gatunków ptaków. Naukowcy skupią się na czynnej ochronie lęgów od momentu składania jaj, do czasu wypuszczania młodych osobników.

Środki na realizację projektu „Ptasie Horyzonty - czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków na Polesiu Lubelskim” pochodzą z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W realizację projektu jest także zaangażowana Fundacja Ptasie Horyzonty oraz oraz Norsk Ornitologisk Forening / BirdLife Norwegia.

Spadek populacji ptaków siewkowych to problemem spowodowany brakiem sukcesów lęgowych i zmniejszaniem się siedlisk na Polesiu Lubelskim. Przyczynia się do tego susza, a co za tym idzie – zmniejszanie się obszarów podmokłych, łąk i pastwisk, zanik zastoisk wody. Negatywny wpływ ma również rolnictwo, drapieżnictwo lisa i wizona amerykańskiego.

W ramach projektu Poleskiego Parku Narodowego naukowcy skupią się na czynnej ochronie lęgów od momentu składania jaj, do czasu wypuszczania młodych osobników. Chodzi o stworzenie odpowiednich warunków, by ptaki mogły zwiększyć liczbę zakładanych gniazd i ograniczyć straty w lęgach. Naukowcy mają nadzieję poprawić stan środowiska w czterech ekosystemach.

Całkowita suma przyznanej dotacji wynosi prawie 2 mln zł, w tym ze środków MF EOG ponad 1,5 mln zł, natomiast z budżetu państwa jest to ponad 200 tys. zł. Umowę potwierdzającą przekazanie środków podpisał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dyrektor Poleskiego Parku Narodowego, Jarosław Szymański.

uka/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022