Nauka dla Społeczeństwa

19.04.2024
PL EN
01.12.2021 aktualizacja 01.12.2021

Opole/ Politechnika podnosi stawki stypendiów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Władze Politechniki Opolskiej podniosły stawki stypendiów. Obecnie student może otrzymać od 950 do około 1600 zł stypendium socjalnego miesięcznie. Wzrosły także kwoty stypendiów rektora i zapomogi – poinformowało biuro prasowe uczelni.

Ze względu na sytuację gospodarczą w kraju i problemy wynikające z pandemii SARS-CoV-2 władze uczelni podjęły decyzję o podniesieniu w bieżącym roku akademickim stawek stypendiów. Obecnie najniższa stawka stypendium socjalnego wynosi 950 zł, a najwyższa – około 1600 zł. Do 1950 zł została podniesiona podstawa stypendium socjalnego.

"Stypendia, jakie studenci otrzymują w uczelniach, szczególnie stypendium socjalne i zapomogi stanowią istotne wsparcie materialne dla studentów. Dotyczy to szczególnie tych studentów i ich rodzin, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, które w ostatnim czasie wynikają także z okoliczności związanych z pandemią COVID-19" – wyjaśnia dr Anida Stanik-Besler, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Opolskiej.

O 150 zł wzrosły także stawki stypendium rektora dla studentów. Obecnie są to kwoty: kategoria I – 950 zł, kategoria II – 750 zł, kategoria III – 550 zł. Stawki stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, wynoszą: kategoria I – 1 200 zł; kategoria II – 950 zł, kategoria III – 700 zł. O 150 zł podniesiono także stawki stypendium dla osób z niepełnosprawnościami: w zależności od stopnia niepełnosprawności do kwot: 750 zł, 650 zł, 550 zł.

Uczelnia przypomina, że kilka miesięcy wcześniej zarząd PO zwiększył maksymalną kwotę zapomogi z tysiąca do 1,5 tys. zł. Mogą się o nią ubiegać studenci m.in. w razie pogorszenia sytuacji finansowej z powodu stanu zdrowia bądź utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny w następstwie pandemii. (PAP)

Autor: Marek Szczepanik

masz/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024