Ministerstwo Edukacji i Nauki

20.05.2022
PL EN
17.11.2021 aktualizacja 17.11.2021

Polska Akademia Nauk rozstrzygnęła międzynarodowy konkurs PASIFIC

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

35 naukowców z zagranicy przyjedzie do instytutów Polskiej Akademii Nauk (PAN), aby prowadzić badania w ramach konkursu stypendialnego PASIFIC. Laureaci reprezentują 15 narodowości, a ich badania obejmą 17 różnych dyscyplin naukowych.

O tym, że jury konkursu PASIFIC wybrało 35 badaczek i badaczy, którzy między styczniem a marcem 2022 r. przyjadą do Polski realizować swoje projekty, poinformował we wtorek rzecznik PAN Piotr Karwowski. Laureaci reprezentują 15 narodowości i przyjadą z 15 różnych krajów. Ich badania obejmują 17 różnych dyscyplin naukowych.

"Konkurencja była duża – na jedno miejsce kandydowało około 10 osób. Aby wybrać zwycięskie wnioski, ewaluatorzy dokonywali oceny w trzech głównych kategoriach – doskonałość, wpływ oraz wykonalność. Każdy projekt musiał również przejść przez ocenę etyczną" – czytamy w przesłanym PAP komunikacie rzecznika PAN.

W pierwszym konkursie sfinansowanych będzie 10 projektów z panelu nauk o życiu (ang. Life Sciences), 10 z nauk społecznych i humanistycznych (ang. Social Sciences and Humanities) i 15 z nauk ścisłych i technicznych (ang. Physical Sciences and Engineering).

Z komunikatu PAN wynika, że liczba grantów przyznanych w każdym panelu zależała od tego, jak wiele wniosków złożono w danej dziedzinie nauki. Wśród laureatów znalazło się 24 mężczyzn (69 proc.) i 11 kobiet (31 proc.), co odzwierciedla procentowy udział płci w całym konkursie.

Zwycięskie projekty będą realizowane w 22 instytutach Polskiej Akademii Nauk. Najwięcej grantów, bo po 3, będzie prowadzonych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN.

Jak przekazała PAN, większość kandydatów pochodziła z Indii (80). Duża liczba wniosków napłynęła także od badaczy narodowości ukraińskiej (30), pakistańskiej (23), polskiej (22) i irańskiej (19).

Stypendyści PASIFIC otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2500 euro netto. Osobom, które zdecydują się przyjechać do Polski z rodzinami, przysługiwać będzie dodatek rodzinny. Ponadto naukowcy będą mieli do dyspozycji budżet na badania w wysokości 60 tys. euro na koszty bezpośrednie związane z realizacją projektu.

Żeby ubiegać się o stypendium PASIFIC, naukowcy musieli mieć co najmniej stopień doktora lub minimum cztery lata udokumentowanego równoważnego doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze godzin. Musieli też spełniać kryterium mobilności, zgodnie z którym nie mogli mieszkać, pracować lub studiować w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat przed zamknięciem konkursu (od 31 grudnia 2018 do 30 grudnia 2021).(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022