Nauka dla Społeczeństwa

05.07.2022
PL EN
05.11.2021 aktualizacja 05.11.2021

Białoruscy naukowcy mogą składać wnioski o finansowanie badań w ramach programu NAWA

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Aż 2 mln zł przeznaczyła NAWA na finansowanie badań w ramach „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami”. Wnioski mogą składać Białorusini mieszkający w Polsce nie dłużej, niż od stycznia 2021. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 listopada.

Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) skierowany jest do naukowców, którzy są obywatelami Białorusi, posiadają co najmniej stopień doktora (min. kandydat nauk - według białoruskiego systemu nadawania tytułów naukowych) i ze względu na sytuację polityczną w Białorusi nie mogą prowadzić nieskrępowanych badań naukowych.

Z wnioskami o finansowanie mogą wystąpić podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, takie jak: uczelnie, instytuty, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polska Akademia Nauk i jej instytuty naukowe, międzynarodowe instytuty naukowe, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Pobyt ma charakter naukowy, ale doskonała znajomość języka polskiego umożliwia stypendyście prowadzenie seminariów i zajęć dydaktycznych ze studentami SGGW - dodała Katarzyna Specjalska.

Nabór do programu „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami” prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA do 30 listopada 2021 r., do godz. 15:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski, lub do wyczerpania funduszy. Szczegóły na stronie: https://nawa.gov.pl/solidarni-z-bialorusia

Na pomoc przeznaczono aż 2 mln zł, przy czym NAWA zastrzega sobie możliwość zwiększenia środków.

„Program +Solidarni z naukowcami+ stwarza możliwość nie tylko pomocy materialnej, ale co ważniejsze również kontynuacji badań i pracy naukowej, która jest dla naukowców życiową pasją. Zdecydowaliśmy się pomóc, gdyż uważamy że najważniejsi są ludzie, ich potencjał naukowy, a nauka powinna być apolityczna” – mówi cytowana w informacji przesłanej do mediów Katarzyna Specjalska, kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która gości u siebie stypendystę ubiegłorocznej edycji.

Specjalska dodała, że "wymiernym efektem dobrej adaptacji naszego stypendysty są trzy publikacje naukowe przygotowane od początku roku, a także plany złożenia wniosków o trzy granty o charakterze wdrożeniowym". (PAP)

uka/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022