Nauka dla Społeczeństwa

05.07.2022
PL EN
24.09.2021 aktualizacja 24.09.2021

Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS Salamanka za badania naukowe

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców podczas międzynarodowych finałów konkursu EUCYS, który odbył się w Salamance. Ich badania dotyczą m.in. zanieczyszczenia środowiska mikroplastikiem, wód gruntowych lekami, problemów algorytmiki.

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) prowadzony jest przez Komisję Europejską od 1989 roku. Biorą w nim udział laureaci konkursów krajowych. Tematyka prac obejmuje nauki ścisłe, przyrodnicze, technikę, a od niedawna także nauki humanistyczne i społeczne.

Konkurs EUCYS w Salamance odbył się po rocznej przewie i miał hybrydową formę – członkowie jury byli razem w Hiszpanii, a autorzy prezentowali swoje projekty zdalnie, sprzed ekranów swoich komputerów. Rozpatrywane były zgłoszenia z dwóch lat – 2020 i 2021, przy czym dla każdego roku przewidziano odrębną pulę nagród.

W konkursie łącznie wzięło udział 114 projektów. Ich autorami jest 158 młodych naukowców w wieku 14-20 lat z 34 krajów. Polskę reprezentowało 6 prac siedmiu laureatów pierwszych nagród w Odkryciach – Polskiej Edycji EUCYS z roku 2020 i 2021. Jury przyznało łącznie 40 nagród, z których aż 8 trafiło w ręce Polaków - informuje w prasowym komunikacie organizator polskiej części konkursu, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Trzecią nagrodę główną (jedną dwóch z równorzędnych za rok 2020), o wartości 3,5 tys. euro otrzymał Jarosław Brodecki, absolwent Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej, autor pracy „Ocena zanieczyszczenia miejskich rzek mikrotworzywami i ich przenikania do sieci troficznych na przykładzie systemu rzecznego aglomeracji łódzkiej”. O wynikach swoich badań pisze m.in.: „uzyskałem wyniki, które potwierdziły dramatyczną wręcz skalę zanieczyszczenia mikroplastikiem. I co równie ważne, jego zdolność do przechodzenia na najwyższe poziomy troficzne. Są to pierwsze takie badania poświęcone aglomeracji łódzkiej i jedne z nielicznych dotyczących małych cieków wodnych obszarów zurbanizowanych. Po raz pierwszy stwierdziłem mikrotworzywa u puszczyka, zimorodka i lisa. Moje badania wskazują pilną potrzebę dalszej diagnozy problemu przez zbadanie większej ilości gatunków zwierząt oraz zmianę w technologii oczyszczania ścieków”.

Jakub Bachurski, absolwent XIV LO im. S. Staszica w Warszawie, autor pracy „Aproksymacyjne wyszukiwanie wzorca z ograniczonym błędem bezwzględnym” dotyczącej klasycznego problemu algorytmiki, został wyróżniony za rok 2021 nagrodą specjalną BISITE Research Group.

Jedyny w polskiej reprezentacji duet – Igor Jaszczyszyn, absolwent IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie i Jakub Lewandowski z XVIII LO im. J. Zamoyskiego w Warszawie, autorzy pracy „Synteza i badania kompozytu na bazie tlenków metalu oraz krzemionki do zastosowania w fotokatalizie i wyłapywania zanieczyszczeń”, został wyróżniony za rok 2021 nagrodą specjalną Institute of Functional Biology and Genomics (IBFG) & Institute for Agribiotechnology Research (CIALE) University of Salamanca.

Inspiracją do przeprowadzenia ich badań była lektura raportów, dokumentujących skalę zanieczyszczenia wód gruntowych lekami. Młodzi chemicy uznali, że potrzeba stworzyć kompozyt, który ma wyłapuje zanieczyszczenia i można go łatwo usunąć z wody za pomocą magnesu, co czyni go uniwersalnym materiałem do przydomowych zastosowań.

Adam Barański, absolwent XIV LO im. S. Staszica w Warszawie, student matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, autor pracy „O podzielności rozwiązań równania Pella” także otrzymał nagrodą specjalną za 2020 rok. W jego przypadku donatorem jest EUROFusion – konsorcjum ponad 30 organizacji badawczych z krajów członkowskich UE, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Ukrainy.

Nagrodę specjalną Salamanca Cancer Research Center za rok 2020 otrzymał Aleksander Łysomirski, autor pracy „Fisetyna to naturalny senolityk, który obniża aktywność metaboliczną komórek raka jelita grubego i ma potencjalny wpływ na proces autofagii w komórkach HCT166”. Łysomirski jest absolwentem II LO im. S. Batorego w Warszawie. Obecnie studiuje medycynę na II roku Queen Mary University of London.

Ponadto Radosław Żak, Adam Barański i Jakub Bachurski otrzymali nagrodę Wolfram Research. To roczne licencje oprogramowania Mathematica Student Edition oraz subskrypcję narzędzia WolframAlpha Pro.

W przyszłym roku gospodarzem międzynarodowych finałów EUCYS będzie niderlandzka Lejda (Leiden), która będzie równocześnie Europejskim Miastem Nauki w 2022 roku. Osoby, które chciałyby zaprezentować swoje badania przed międzynarodową publicznością, mają czas na zgłoszenie do konkursu do 15 grudnia: https://fundusz.org/aktualnosci/odkrycia-eucys-2022/

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022