Uczelnie i instytucje

Sejm przyjął ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej

Fot. Fotolia
Fot. Fotolia

Utworzenie Akademii Zamojskiej w Zamościu w oparciu o istniejącą Uczelnię Państwową im. Szymona Szymonowica zakłada ustawa, którą w czwartek przyjął Sejm. Akademia rozpocznie działalność 1 września.

Za ustawą głosowało 233 posłów, przeciw 204, a dwóch wstrzymało się od głosu. Ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej przygotowała grupa posłów PiS.

Ustawa przewiduje utworzenie z dniem 1 września 2021 r. Akademii Zamojskiej z siedzibą w Zamościu w oparciu o istniejącą Uczelnię Państwową im. Szymona Szymonowica. Zgodnie z ustawą mienie uczelni stanie się mieniem akademii. "Skutkiem prawnym projektowanej regulacji, w odniesieniu do praw i obowiązków uczelni jest mechanizm sukcesji generalnej tj. przejęcia wszelkich praw i obowiązków Uczelni przez akademię" - wskazano w uzasadnieniu.

Jak czytamy w uzasadnieniu obecnie uczelnia posiada prawo do prowadzenia kształcenia na 9 kierunkach studiów pierwszego stopnia: filologia, bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja.

Nadzór nad Akademią sprawować będzie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

"Reaktywowana uczelnia powinna w czasach współczesnych spełniać misję, która przez ponad dwa wieki formowała elity narodu polskiego w duchu zasad pietas literata, Deo et Patriae, misję, wyrażoną w dewizie: BÓG HONOR OJCZYZNA, a spełnianą przez Akademię Zamojską" - podkreślono w uzasadnieniu. Dodano, że ma być szczególną instytucją, w której w sposób odpowiedzialny i wieloaspektowy przygotowuje się obywateli państwa polskiego, nie tylko do pełnienia różnych działań i funkcji publicznych, ale także do podejmowania czynnych starań na rzecz ochrony, rozwoju i umocnienia kulturowego i cywilizacyjnego dziedzictwa Polski.

"Główny cel reaktywowanej Akademii Zamojskiej wymaga, aby odbywające się w niej kształcenie dokonywało się w oparciu o naukę historii, pogłębione, polskie studia humanistyczne i społeczne, tworzone w duchu realizmu filozoficznego oraz chrześcijańskiej tradycji narodowej" - dodano.

Z ustawy wynika, że pierwszego rektora akademii powoła minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. W czasie głosowania przepadła poprawka Lewicy, która uchylała takie rozwiązanie.

Pracownicy zatrudnieni w uczelni staną się pracownikami akademii, jednak - jak wynika z ustawy - stosunki pracy z tymi pracownikami wygasną po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy. W czasie głosowania przepadły poprawki opozycji (KO i Lewicy), które zakładały, że pracownicy uczelni staną się pracownikami akademii i ich stosunki pracy nie wygasną po upływie 3 miesięcy od wejścia ustawy w życie.

Teraz ustawa trafi do Senatu.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ mhr/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera