Nauka dla Społeczeństwa

05.10.2022
PL EN
01.06.2021 aktualizacja 01.06.2021

NAWA i OPI PIB będą realizować wspólne projekty

Dyrektor OPI PIB dr inż. Jarosław Protasiewicz i dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska. Źródło: OPI PIB Dyrektor OPI PIB dr inż. Jarosław Protasiewicz i dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska. Źródło: OPI PIB

Realizacja wspólnych projektów, które będą wspierać całe środowisko akademickie i naukowe to cel porozumienia, która zawarły Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)

Porozumienie zawarto 31 maja br. w Warszawie. Jak podało w komunikacie OPI PIB, ma ono zwiększyć komplementarności oferty programowej obu jednostek. Jego celem jest także stworzenie mechanizmów wspierających ciągłość i spójność realizowanych przedsięwzięć. Docelowo działania NAWA i OPI PIB mają wspierać umiędzynarodowienie oraz wzmacniać promocję nauki, innowacji oraz polskich jednostek systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

Jak przypomniano, obie jednostki od dawna ze sobą współpracują – to właśnie eksperci OPI PIB opracowali system informatyczny NAWA, który obsługuje wymianę akademicką i współpracę międzynarodową polskich uczelni. "Dotychczas jednak były to krótkoterminowe przedsięwzięcia, nastawione na realizację konkretnego projektu. Podpisanie porozumienia pozwoli na realizację długofalowych działań, które wykorzystają wiedzę i doświadczenie obu jednostek" - wyjaśniono w komunikacie.

"Misją OPI PIB jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie wiarygodnych danych, informacji i wiedzy o nauce i szkolnictwie wyższym oraz dostarczanie niezawodnych narzędzi, wspomagających podejmowanie decyzji. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej nasza misja będzie jeszcze lepiej realizowana. Szybki dostęp do wiarygodnych danych jest niezbędny do prowadzenia wymiany międzynarodowej pomiędzy ośrodkami akademickimi i naukowymi. Efektem naszych wspólnych działań będą innowacyjne rozwiązania, które będziemy wdrażać w ciągu najbliższych kilku lat" – wskazał dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI PIB.

Dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska dodała zaś, że dzięki współpracy z OPI PIB agencja będzie mogła działać skuteczniej i w oparciu o dostarczone dane i wypracowane wspólnie rozwiązania lepiej odpowiadać na potrzeby środowiska akademickiego i naukowego.

PAP - Nauka w Polsce

agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022