Nauka dla Społeczeństwa

14.08.2022
PL EN
28.04.2021 aktualizacja 28.04.2021

Gwiazdy Umiędzynarodowienia polskich uczelni przyznane

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Osoby mające wybitne osiągnięcia w umiędzynarodowieniu polskich szkół wyższych otrzymały Nagrody Środowiskowe Gwiazdy Umiędzynarodowienia. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. profesorowie: Jan Malicki, Wiesław Banyś, Stanisław Kistryn.

Finałowa gala odbywa się w tym roku wirtualnie podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, zorganizowanej wspólnie przez KRASP, Perspektywy i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Gwiazdy Umiędzynarodowienia to wyróżnienie dla osób, które zajmują się umiędzynarodowieniem „praktycznie” – na przykład w działach rekrutacji i marketingu oraz wyróżniających się nauczycieli akademickich – a także wybitnych badaczy umiędzynarodowienia.

"Nagroda promuje osoby, które w najpełniejszy możliwy sposób ucieleśniają pewne ważne wartości. To istotne wyróżnienie dla środowiska, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma kluczową wartość" – podkreśla, cytowana w prasowym komunikacie, dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, członek Kapituły Nagrody.

W kategorii Management Star nagrodę otrzymał prof. Stanisław Kistryn, fizyk jądrowy, profesor w Zakładzie Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na swojej Alma Mater pełni funkcje pełnomocnika rektora ds. współpracy w ramach Una Europa oraz przewodniczącego zespołu koordynującego Inicjatywę Doskonałości – Uniwersytet Badawczy. W latach 2012-2020 był prorektorem UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Pełni funkcję członka Dyrekcji-Skarbnika zrzeszenia Uniwersytetu Europejskiego Una Europa, a także reprezentanta UJ w Europejskiej Sieci Uniwersytetów Badawczych The Guild.

W kategorii Teaching Star nagrodzono dr inż. Justynę Trojanowską z Politechniki Poznańskiej. Obecnie pełni m.in. funkcję prodziekana ds. współpracy z gospodarką na Wydziale Inżynierii Mechanicznej PP i członka zespołu ds. międzynarodowych oraz członka komisji rekrutacyjnej cudzoziemców.

W kategorii Marketing Star doceniono Paulinę Boroń-Kacperek. Absolwentka politologii ze specjalnością europeistyka na Uniwersytecie Opolskim, stypendystka Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Bundestagu oraz Fundacji Edukacyjnej Roberta Boscha od 2013 r. jest związana z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję dyrektora Biura Rekrutacji. Od wielu lat koordynuje na uczelni program Study in Wrocław.

W kategorii Research Star nagrodę otrzymała dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna. Studia ukończyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, jest profesorem w Katerze Zarządzania Akademii WSB. Obecnie pełni m.in. funkcję prorektora ds. nauki i kształcenia tej uczelni. Należy m.in. do Academy of Management, American Marketing Association i European Women Rectors Association. W jej karierze naukowej tematy związane z budowaniem międzynarodowych programów kształcenia, procesem internacjonalizacji uczelni, budowaniem międzynarodowych konsorcjów naukowych były istotne „od zawsze”.

W kategorii Rising Star nagrodę otrzymał Anton Blazheiev, absolwent historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, stypendysta Fundacji Jana Pawła II, od 2017 r. zatrudniony w Politechnice Lubelskiej w Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego. Aktywny w programie Study in Lublin – rekrutuje studentów zagranicznych na studia na lubelskich uczelniach. Od lat związany jest z Centrum Wolontariatu w Lublinie i Stowarzyszeniem Solidarności Globalnej, koordynował program wolontariacki na rzecz uchodźców „W Drodze”, był wolontariuszem i tłumaczem podczas misji w Gruzji i Białorusi.

W kategorii Public Diplomacy Star doceniono prof. Jana Malickiego. Jest pomysłodawcą i współtwórcą funkcjonującego od 30 lat Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymał tytuł doktora honoris causa wielu uczelni, jest honorowym profesorem najbardziej uznanego ukraińskiego uniwersytetu – Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Jest również koordynatorem rządowych programów stypendialnych, m.in. dyrektorem Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego.

W kategorii Distinguished Star (Nagrodę Specjalna) uhonorowano prof. Wiesława Banysia, językoznawcę związanego z Uniwersytetem Śląskim. Przez dwie kadencje (w latach 2008-2016) był rektorem Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2012-2016 przewodniczył Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a w latach 2015-2019 był członkiem zarządu European University Association. Obecnie jest m.in. wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członkiem Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę składającą się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia, pod honorowym patronatem przewodniczącego KRASP prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka.

Sylwetki laureatów Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia i informacje o konkursie (także o poprzednich edycjach) można znaleźć na stronie www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022