Uczelnie i instytucje

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ z prestiżowym grantem Twinning

Źródło: Fotolia
Źródło: Fotolia

Ustanowienie Centrum Doskonałości (Centre of Excellence), tworzenie zespołów badawczych kierowanych przez młodych naukowców i szkolenia młodych badaczy to działania, które będzie realizował Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w ramach grantu uzyskanego w konkursie Twinning.

HES – GEO: Osiąganie doskonałości naukowej w badaniach relacji człowiek-środowisko z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych (ang: HES-GEO: Building Excellence in Research of Human-Environmental Systems with Geospatial and Earth Observation Technologies) to trzyletni projekt Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (IGiGP UJ).

Otrzymał on finansowanie w ramach konkursu Twinning ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Liderem projektu jest IGIGP UJ, a w skład konsorcjum realizującego to przedsięwzięcie wchodzą trzy wiodące instytucje badawcze: Interfaculty Department of Geoinformatics, Paris Lodron Universität w Salzburgu, Geography Department, Humboldt-Universität w Berlinie oraz Department of Earth and Environmental Sciences, Katholieke Unversiteit w Leuven.

"Projekt HES-GEO ma na celu wzmocnienie istniejących możliwości badawczych i stymulowanie doskonałości naukowej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w badaniu systemów człowiek-środowisko (HES) w antropocenie, z uwzględnieniem różnorodności obszarów miejsko-wiejskich i marginalnych, w różnych skalach przestrzennych i czasowych oraz przy użyciu narzędzi i danych dostępnych w ramach obserwacji Ziemi i technologii geoprzestrzennych" - informują twórcy przedsięwzięcia w prasowym komunikacie.

Aby osiągnąć główny cel HES-GEO w ramach projektu zaplanowano realizację trzech grup działań.

Pierwsza z nich zakłada szkolenia młodych naukowców z tytułem doktora i początkujących naukowców w zakresie akademickich umiejętności miękkich (pisanie artykułów naukowych, opracowywanie projektów i przywództwo) oraz technologii geoprzestrzennych i obserwacji Ziemi. Drugie działanie to utworzenie zespołów badawczych kierowanych przez młodych naukowców z IGIGP UJ i nadzorowanych przez doświadczonych naukowców z instytucji partnerskich. Trzecia grupa działań obejmuje ustanowienie Centrum Doskonałości (Centre of Excellence) w IGiGP UJ, składającego się z utworzonych w ramach projektu zespołów badawczych oraz nowej jednostki ds. Zarządzania projektami/wiedzą i współpracy z otoczeniem.

Jak wskazuje kierownik projektu, dr hab. Agnieszka Wypych, prof. UJ, Centrum Doskonałości zapewni młodym naukowcom z tytułem doktora i początkującym naukowcom ścieżkę indywidualnego rozwoju zawodowego prowadzącą do pomyślnego opracowania propozycji projektów i zarządzania nimi w dziedzinie HES. Umożliwi im także nawiązanie kontaktów badawczych z interesariuszami, szczególnie wśród ośrodków badawczych w dziedzinie HES z Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych partnerów branżowych.

Więcej informacji: https://hes.geo.uj.edu.pl

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Fot. Adobe Stock

    Polska Komisja Akredytacyjna do 13 czerwca zakończy ocenę nowych kierunków lekarskich

  • Szczecin, 26.02.2021. Uniwersytet Szczeciński - budynek Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania. PAP/Marcin Bielecki

    Szczecin/ Dziewięć nowych kierunków na Uniwersytecie Szczecińskim; rozpoczęła się rekrutacja

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera