Nauka dla Społeczeństwa

29.02.2024
PL EN
02.03.2021 aktualizacja 02.03.2021

Ruszył nabór wniosków do programu Wirtualny Instytut Badawczy

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Ruszył nabór wniosków do programu Wirtualny Instytut Badawczy, którym zarządza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu. Na finansowanie badań z zakresu biotechnologii medycznej-onkologii w ramach tego przedsięwzięcia przeznaczono 450 mln zł.

Otwarty konkurs ofert w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do 12 marca - poinformowali w przesłanej PAP informacji prasowej przedstawiciele ośrodka Łukasiewicz – PORT. Projekty mogą zgłaszać zespoły złożone z polskich i zagranicznych specjalistów zatrudnionych w różnych placówkach naukowych działających na terenie Polski. Pula 450 mln zł zostanie podzielona między maksymalnie 10 zespołów, które otrzymają środki na realizację badań na okres do 10 lat.

Wirtualny Instytut Badawczy to pierwszy tego typu program realizowany w Polsce, finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w obszarze biotechnologii medycznej – onkologii. Został powołany w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

Jak podano w komunikacie, WIB inwestuje przede wszystkim w ludzi, zapewniając im stabilne warunki prowadzenia badań, a także w komercjalizację wyników ich pracy. Nie tworzy natomiast nowej infrastruktury, ponieważ dysponują nią polskie uczelnie i instytuty badawcze.

Dyrektor Łukasiewicz – PORT dr Andrzej Dybczyński podkreślił, że program kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych naukowców prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie. „Pokładamy wielkie nadzieje w jakości zgłoszonych do konkursu projektów naukowo-badawczych, bo ich wysoki poziom jest warunkiem niezbędnym dla sukcesu całego przedsięwzięcia” – powiedział.

Zgłoszone w konkursie aplikacje oceniać będzie międzynarodowy zespół ekspertów z obszaru naukowego i społeczno-gospodarczego, wyspecjalizowanych w dziedzinie biotechnologii medycznej – onkologii. Do najważniejszych kryteriów, jakie będą brane pod uwagę, należą potencjał społeczno-gospodarczy i komercjalizacyjny zakładanych efektów badań.

Dyrektor programu Paweł Kurant wyjaśnił, że zadaniem ośrodka Łukasiewicz – PORT, który zarządza projektem jest czuwanie nad przebiegiem kolejnych etapów programu, a także zapewnienie wsparcia zespołom badawczym. „O ile w klasycznych programach badawczych funkcja instytucji finansującej jest ograniczona do oceniania, opiniowania i rozliczania realizowanych projektów, w WIB jest ona znacznie bardziej rozbudowana. Stawiamy na współpracę z zespołami badawczymi i będziemy im towarzyszyć przez cały okres realizacji zadań” – dodał. (PAP)

Autorka: Agata Tomczyńska

ato/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024