Nauka dla Społeczeństwa

19.04.2024
PL EN
11.01.2021 aktualizacja 11.01.2021

Politechnika Opolska podsumowuje 2020 rok

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Blisko pół tysiąca artykułów naukowych, 33 złożone wnioski patentowe i rekordowa liczba 132 wniosków projektowych na łączną kwotę aplikowanego finansowania 67 mln zł – to niektóre osiągnięcia Politechniki Opolskiej w 2020 roku.

Władze Politechniki Opolskiej podsumowały miniony rok na uczelni. Zdaniem jej rektora prof. Marcina Lorenca mimo pandemii i związanych z nią utrudnień 2020 rok politechnika może uznać za udany.

"Wymiernym tego efektem jest opublikowanie w 2020 roku dokładnie 442 artykułów naukowych, które w większości ukazały się w znaczących czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a także 100 książek i monografii, których autorami lub współautorami są pracownicy politechniki oraz autorstwo 174 rozdziałów w materiałach zwartych. Ponadto zanotowaliśmy rekordową liczbę 132 wniosków projektowych na łączną sumę aplikowanego finansowania ponad 67 mln zł, które zostały zgłoszone do konkursów realizowanych przez instytucje zewnętrzne takie, jak NCN, NCBiR czy nasze ministerstwo, z czego 14 zostało już przyznanych na łączna kwotę ponad 6 mln złotych, a kolejnych 45 jest nadal procedowanych. Nasi pracownicy złożyli 33 wnioski patentowe do Urzędu Patentowego i uzyskali trzy patenty" – wylicza rektor.

Prof. Lorenc podkreśla nacisk, jaki położono na współpracę ze środowiskiem gospodarczym regionu. Jej efektem są zrealizowane ekspertyzy techniczne, opinie o innowacyjności i prace zlecone, których wartość przekroczyła 850 tys. zł.

Za duży sukces, stanowiący kolejny wymierny rezultat współpracy z przedstawicielami szeroko rozumianego biznesu i rzemiosła, rektor uważa utworzenie przy Politechnice Opolskiej Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości we współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Opolu, która jest wyrazem potrzeb przedsiębiorców oczekujących na praktyczne rozwiązania problemów i konieczność wdrażania nowych technologii.

Zdaniem uczelni zwiększenie liczby studentów, którzy przyszli do Politechniki Opolskiej w roku akademickim 2020/2021 jest dowodem właściwej oceny potrzeb ze strony zarówno rynku pracy, jak i zainteresowań młodzieży, stojącej w obliczu wyboru swojej ścieżki zawodowej. W nowym roku akademickim politechnika przyjęła 112 studentów uczących się w języku polskim i czterech, którzy wybrali angielski jako wykładowy. W ramach międzynarodowego programu wymiany studentów Erasmus Plus przyjechało studiować do Opola 44 studentów z Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Niemiec, Francji i z Włoch.

Dzięki działaniom naprawczym, zamiast planowanego deficytu w wysokości 7 mln zł, uczelnia zamknęła rok plusem na poziomie pół miliona złotych. Uczelnia deklaruje wolę dalszego rozwoju Centrum Metrologii Przemysłowej i uruchomienia Centrum Projektowania Uniwersalnego wzornictwa przemysłowego, wspieranego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

"Planujemy dalszą centralizację laboratoriów naukowo-badawczych na naszej uczelni. Centralizacja ta będzie polegała na tym, że każdy z naukowców, który będzie miał potrzebę skorzystania z posiadanej przez uczelnię aparatury, będzie miał do niej dostęp. Następny obszar naszej aktywności w 2021 roku to umiędzynarodowienie badań naukowych poprzez pozyskiwanie grantów pozwalających na zatrudnienie w naszej uczelni wybitnych uczonych z całego świata. To już się dzieje i wierzymy, że pomimo pandemii w 2021 roku zawitają do nas naukowcy z Chin i Indii" – zapowiada naukowiec. (PAP)

Autor: Marek Szczepanik

masz/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024