Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
04.01.2021 aktualizacja 04.01.2021

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs Weave-UNISONO

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs Weave-UNISONO na międzynarodowe projekty badawcze o wyróżniającym się poziomie naukowym, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w zagranicznych instytucjach partnerskich jako agencjach wiodących.

Konkurs Weave-UNISONO jest organizowany w ramach programu Weave, który ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów/regionów europejskich - poinformowało NCN w przesłanym w poniedziałek komunikacie.

Program oparty jest na procedurze agencji wiodącej, co w praktyce oznacza, że wspólne, międzynarodowe projekty badawcze oceniane są tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. W związku z tym - jak wyjaśniono - w NCN nabór wniosków krajowych we wszystkich dyscyplinach nauki w ramach programu Weave będzie prowadzony w dwóch konkursach – w konkursie Weave-UNISONO oraz we wrześniowej edycji konkursu OPUS.

"W 2021 r. Narodowe Centrum Nauki będzie kontynuowało współpracę z instytucjami partnerskimi z Austrii (Austrian Science Fund -Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - FWF), Czech (Czech Science Foundation - Grantová agentura České Republiky - GAČR), Słowenii (Slovenian Research Agency - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - ARRS), Szwajcarii (Swiss National Science Foundation - SNSF) i Niemiec (German Research Foundation - Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG)" - czytamy w komunikacie.

Rolę agencji wiodącej przyjmuje instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku, który jest wskazywany przez zaangażowane w dany projekt zespoły badawcze. Agencja wiodąca przedstawia pozostałym zaangażowanym instytucjom projekty rekomendowane do finansowania, wyłonione w wyniku dokonanej przez nią oceny. "Dzięki takiemu uproszczeniu procedur program Weave umożliwia badaczom współpracę międzynarodową w wymiarach i formach uznanych przez nich samych za najbardziej odpowiednie dla realizacji danego programu badań, co stanowi całkiem nowe podejście w finansowaniu międzynarodowych projektów badawczych" - wskazuje NCN.

Narodowe Centrum Nauki przypomina, że program Weave powstał dzięki współpracy aż dwunastu europejskich instytucji finansujących badania naukowe i wsparciu stowarzyszenia Science Europe.

"To pierwszy raz, gdy sieć współpracy o takiej skali uruchomiła szeroko zakrojoną inicjatywę wspierania dwu- i trójstronnych europejskich projektów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki. Wychodząc naprzeciw potrzebom przyszłych wnioskodawców, agencje uczestniczące w programie Weave wraz z Science Europe stworzyły interaktywne narzędzie online umożliwiające naukowcom zdiagnozowanie dostępnych w ramach programu możliwości finansowania projektów badawczych" - podkreślono w komunikacie.

Wyszukiwarka jest dostępna pod adresem: https://weave-research.net/find-your-funding/. NCN podało, że już teraz mogą z niej korzystać osoby zainteresowane udziałem w konkursie Weave-UNISONO.

PAP - Nauka w Polsce

agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023