Nauka dla Społeczeństwa

14.08.2022
PL EN
04.01.2021 aktualizacja 04.01.2021

Polska biolożka ekspertką programu COST

fot. materiały prasowe UŁ fot. materiały prasowe UŁ

Specjalizująca się w badaniach nanocząstek m.in. jako nośników leków na choroby neurodegeneracyjne prof. dr hab. Maria Bryszewska z Uniwersytetu Łódzkiego została członkinią rady naukowej COST w Brukseli – organizacji finansującej powstawanie sieci badawczych.

Kierowniczka Katedry Biofizyki Ogólnej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska przez trzy lata będzie reprezentować Polskę w organizacji wspomagającej rozwój naukowy w wymiarze międzynarodowym.

COST to program finansowany przez Unię Europejską z budżetu Horyzont 2020. Umożliwia on naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń i wymian naukowych.

Prof. Bryszewska od lat działa w programie COST. Angażowała się we współpracę międzynarodową w ramach sieci i promowania akcji COST. Jest ambasadorką tego programu, zarówno w regionie, jak i w Polsce. Kierowana przez nią Katedra Biofizyki Ogólnej UŁ pełni rolę „Grand Holdera” Akcji COST 17140. Katedra ta jest członkiem założycielem ogólnopolskiej sieci NanoMedPl oraz Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed.

Badaczka zajmuje się biomedycznymi właściwościami nanocząsteczek – dendrymerów, nanocząstek złota i srebra. Sprawdza, czy mogą być nośnikami leków i genów w terapii ukierunkowanej.

Kieruje m.in. projektem „NanoTENDO: Transfer nanocząstek przez barierę śródbłonkową” realizowany z udziałem partnerów z Łotwy i Hiszpanii. Jest to pierwszy projekt w historii uczestnictwa Narodowego Centrum Nauki w konkursach międzynarodowej sieci M-ERA.NET, któremu w całości przewodzi polski zespół badawczy. Biofizycy zajmują się kontrolowanym dostarczaniem leków do mózgu na potrzeby skutecznego leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Wyzwaniem badawczym jest tu obecność bariery śródbłonkowej, która chroni mózg przed wszelkimi niepożądanymi substancjami.

Profesor ma w swoim dorobku m.in. dwie książki w języku angielskim dotyczących badań właściwości dendrymerów. Za swoje osiągnięcia naukowe była wielokrotnie nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Jest również laureatką trzech nagród Rektora za wybitne osiągnięcia badawcze przyznawane najlepiej publikującym pracownikom UŁ w dziedzinie Nauk o Życiu.

Jej badania mają, oprócz poszerzania wiedzy, również wartość aplikacyjną, o czym świadczy 6 zgłoszeń patentowych oraz dwa przyznane patenty USA i jeden krajowy.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022