Nauka dla Społeczeństwa

09.06.2023
PL EN
21.12.2020 aktualizacja 21.12.2020

Przyznano Kryształowe Brukselki

Ilustr. Fotolia Ilustr. Fotolia

Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN i Narodowe Centrum Badań Jądrowych znalazły się gronie laureatów tegorocznych Kryształowych Brukselek. Nagrodę specjalną otrzymał prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Nagrody Kryształowej Brukselki przyznawane od 2001 r. za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej. Są one cenionym wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnieniem za ich aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki - przypomniano w komunikacie na stronie resortu nauki.

Kapituła Nagrody wybiera laureatów spośród polskich uczestników Programu Ramowego Horyzont 2020 – największego w historii Unii Europejskiej programu ramowego, który ma wzmocnić doskonałość naukową i podnieść gospodarczą konkurencyjność państw członkowskich.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

- nauka – w tej kategorii przyznawane są nagrody dla uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk;

- biznes – w tej kategorii przyznawane są nagrody dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw

- administracja samorządowa

- podmioty non-profit

- nagroda indywidualna.

W tym roku Kapitule Nagrody Kryształowej Brukselki przewodniczył minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek. W uroczystej Gali, która odbyła się 18 grudnia uczestniczył wiceminister nauki Grzegorz Wrochna.

Nagrodę w kategorii Nauka – Uczelnie otrzymał Uniwersytet Warszawski, a w kategorii Nauka – Instytuty Naukowe PAN − Instytut Chemii Bioorganicznej PAN. Nagrodę w kategorii Nauka – Instytuty Badawcze zdobyło Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Kapituła Nagrody Kryształowej Brukselki ma również prawo przyznać nagrodę specjalną. Do tej pory przyznano ją sześciokrotnie. W roku 2020 laureatem narody specjalnej został prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński - dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w uznaniu dla szczególnych osiągnięć w zakresie osobistego zaangażowania i wsparcia strategicznych działań Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu Ramowego HORYZONT 2020, zintegrowania krajowego środowiska badań i innowacji na rzecz zwiększenia polskiego uczestnictwa w tym programie, aktywizacji polskich ekspertów w Brukseli i promocji polskich inicjatyw badawczych i technologicznych.

”Pomysł nagradzania polskich instytucji, naukowców i przedsiębiorców narodził się w ostatnim roku realizacji 5. Programu Ramowego (1998–2001). Dr Andrzej Siemaszko, ówczesny dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (w latach 1999−2014), zaproponował ustanowienie nagrody dla najlepszych i najbardziej aktywnych polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw, uczestniczących w programach ramowych UE. Idea ta spotkała się z uznaniem środowiska. Swoją oryginalnością zwróciła też uwagę Komisji Europejskiej, ponieważ wcześniej żaden kraj, uczestniczący w programach ramowych, nie wyszedł z inicjatywą nagradzania najlepszych ich uczestników” – przypomniano w komunikacie MNiSW.

PAP - Nauka w Polsce

agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023