Nauka dla Społeczeństwa

05.10.2022
PL EN
25.09.2020 aktualizacja 25.09.2020

Nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

W piątek rusza w resorcie nauki pierwsza tura naboru wniosków grantowych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wśród obszarów priorytetowych znalazły się zagadnienia takie jak: zesłania, deportacje i powroty; spuścizna emigracji wojennej i powojennej od 1939 roku; polska kultura cyfrowa, a także walka o granice II RP.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że w 2020 r. odbędą się dwa nabory wniosków do konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pierwszy termin naboru potrwa od 25 września do 30 października br., a drugi termin naboru od 21 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

W pierwszym naborze w ramach modułu Dziedzictwo Narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe: Zesłania, deportacje i powroty od czasów nowożytnych; Spuścizna emigracji wojennej i powojennej od 1939 roku; Polska kultura cyfrowa – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.; Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych; Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie: Walka o granice II Rzeczypospolitej w badaniach, historiografii i świadectwach kultury polskiej (kompendia wiedzy).

W ramach drugiego naboru do modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe: Dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.; Przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony, encyklopedie, etc.; Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych; Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W przypadku modułu Fundamenty tematem drugiego naboru do konkursu będzie: Patriotyzm w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albumy, utwory muzyczne, etc.

Celem modułów „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty” NPRH jest finansowanie wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym.

Finansowanie może wynieść maksymalnie 1,8 mln zł, a projekt może trwać nawet 5 lat.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022